Złóż wniosek o wydanie zaświadczenia

Twoje dane
o wysokości świadczeń wypłaconych przez PUP
o okresach zarejestrowania w ewidencji PUP
o nie figurowaniu w ewidencji PUP
o statusie poszukującego pracy
o statusie osoby bezrobotnej bez prawa do zasiłku
dla potrzeb OPS
RP7
Captcha Image

Po odbiór określonego zaświadczenia należy zgłosić się osobiście do siedziby PUP sala 16 (parter) - stanowisko wg litery nazwiska, w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia wniosku.

* - pola wymagane, dane muszą być zgodne z podanymi w czasie rejestracji
Urząd zastrzega sobie możliwość telefonicznej weryfikacji danych.
Klauzula Informacyjna