Zgłoś podjęcie działalności gospodarczej

Twoje dane

Captcha Image

* - pola wymagane, dane muszą być zgodne z podanymi w czasie rejestracji
** - tylko w przypadku zawieszenia działalności
*** - proszę wpisać adres na który ma być wysłana decyzja. Jeśli jest taki sam jak adres zamieszkania, to proszę pozostawić puste pole

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie na podstawie zgłoszenia prześle decyzję o utracie statusu bezrobotnego na wskazany adres podany w czasie rejestracji. Urząd zastrzega sobie możliwość telefonicznej weryfikacji danych.