Skład Rady

Lista członków Powiatowej Rady Rynku Pracy. Kadencja 2015 – 2019.

1. Krzysztof Gajda - Powiat Bełchatowski,

2. Marek Górecki - Fundacja Rozwoju Gminy Zelów,

3. Wiesław Kisiel - Rada OPZZ Województwa Łódzkiego,

4. Dariusz Kubiak - Rada Miejska w Bełchatowie,

5. Piotr Kociołek - Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego,

6. Janusz Krak - Forum Związków Zawodowych Województwa Łódzkiego,

7. Zdzisław Kuszczak - Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów,

8. Anna Łastowska - Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej,

9. Dorota Pytlewska - Gmina Bełchatów,

10. Dariusz Sujka - NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" Zarząd Regionu Piotrkowskiego,

11.Agata Raszewska - Cech Rzemiosł Różnych w Bełchatowie.