Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców

 

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 20.04.2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, od dnia 01.01.2018 roku, zatrudnianie cudzoziemców odbywać się będzie w oparciu o nowe przepisy (Dz. U. z 2017 r.poz. 1543)

W Powiatowym Urzędzie Pracy będzie można:

1.  zarejestrować oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi,

2. ubiegać się o zezwolenie na pracę sezonową.

Rejestracja oświadczeń i zezwoleń na pracę sezonową będzie możliwa po złożeniu wymaganych dokumentów i  dokonaniu wpłaty w wysokości 30 zł.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamieściło na stronie głównej https://www.mpips.gov.pl/praca/ specjalną zakładkę  „Zatrudnianie cudzoziemców - zmiany po 01.01.2018r.”

Szczegółowych informacji  można uzyskać  osobiście w pok. 1.10

PUP Bełchatów ul. Bawełniana 3

lub telefinicznie nr. tel. 44 635-62-87