Zakończenie naboru wniosków na staże w ramach FP i PO WER (III)

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje, że w związku z wyczerpaniem limitu środków przeznaczonego na zorganizowanie staży w 2018 roku ramach Funduszu Pracy i projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim (III)" PO WER 2014-2020 wstrzymuje nabór ww. wniosków. 


Aktualnie przyjmowane są wnioski o zorganizowanie stażu w ramach projektu "Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim (IV)" RPO WŁ 2014-2020. Uczestnikami projektu są osoby bezrobotne, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
  • po 50. roku życia,
  • długotrwale bezrobotni,
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • o niskich kwalifikacjach.

Ponadto informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie w II kwartale br. będzie ubiegał się o środki dla osób do 30 roku życia w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim (IV)". Przewidywany nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach ww. projektu to czerwiec br.