Terminy naboru wniosków na dotacje i wyposażenie/ doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje, że najbliższe terminy przyjmowania wniosków o:
  • przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej;
  • refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
to:
  • od 5 lipca do 16 lipca 2021 roku;
  • od 1 września do 15 września 2021 roku

Kolejne terminy naboru wniosków będą ogłaszane pod warunkiem posiadania środków w ramach ww. form wsparcia.