Studia podyplomowe dla Edukatorów Zdrowotnych

 


Fundacja DIABECIAKI ogłasza rekrutację na Studia Podyplomowe dla Edukatorów Zdrowotnych w roku akademickim 2018-2019 na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.


Dla osób chorujących na cukrzycę typu 1 zapewnione jest pełne dofinansowanie do studiów, stypendium, objęcie opieką psychologiczno-prawną, darmowe bilety na komunikację miejską w Łodzi na czas studiów, staż zawodowy w placówkach oświatowych.

Od Kandydatów chorujących na cukrzyce typu 1 jest wymagane:

-   orzeczenie o niepełnosprawności bez względu na stopień

-   minimum licencjat lub ostatni rok studiów (kierunek nie jest istotny)

-   wiek do 40 roku życia

-   rejestracja w Urzędzie Pracy

-   zamieszkanie na terenie obszaru łódzkiego

Od pozostałych Kandydatów jest wymagane :

-   minimum licencjat lub ostatni rok studiów bez względu na kierunek

Istnieje możliwość uzyskania zgody Władz Uczelni na rozłożenie zapłaty na raty.


Kontakt:

Fundacja DIABECIAKI, ul. Łąkowa 11, 90-562 Łódź, tel. 609-786-000; 693-056-654

Barbara Kucharska - Prezes Zarządu Fundacji Diabeciaki