Spotkanie dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy za granicą, w tym przypadku głównie w Holandii pn. "Holenderski rynek pracy - warunki pracy i zagrożenia"

Ambasada Królestwa Niderlandów w Warszawie we współpracy z kadrą EURES Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, planuje realizację projektu dotyczącego holenderskiego rynku pracy i bezpiecznych wyjazdów za granicę. Jednym z elementów ww. projektu jest organizacja szkoleń i spotkań informacyjnych mających na celu zapoznanie ich uczestników ze specyfiką pracy w Holandii, holenderskiego rynku pracy, przekazanie informacji na temat praw i obowiązków pracownika, możliwości interwencji w przypadku łamania praw pracowniczych czy zasad bezpiecznego poszukiwania pracy zagranicą, a także zagrożenia zjawiskiem handlu ludźmi.
Spotkanie dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy za granicą, w tym przypadku głównie w Holandii pn. "Holenderski rynek pracy - warunki pracy i zagrożenia" zorganizowane przez Ambasadę Królestwa Niderlandów w Warszawie we współpracy z Fundacją Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu "La Strada" oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi odbędzie się w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, przy ul. Wólczańskiej 49, w dniu 08.03.2018 r. w godz. 13:00-15:20.
Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o kontakt z doradcą Eures z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, telefonicznie pod nr telefonu: 42-6630270 lub drogą elektroniczną: m.lewandowski@wup.lodz.pl.