Seminarium

Tematyka zajęć:
- Etapy rejestracji działalności gospodarczej
- Prawne aspekty zakładania i prowadzenia działalnośi
- Instrumenty finansowego i merytorycznego wsparcia dla małej przedsiębiorczości
- Podatki
- Rozliczenia z ZUS, Urzędem Skarbowym i prowadzenie dokumentacji firmy
- Marketing i reklama firmy
- Rachunkowość firmy
- E-biznez
- Biznesplan
- Sprzedaż i budowanie relacji z klientem.
Zapisi i informacje udzielane są pod numerami telefonów: 042 663-02-55 oraz 042 663-02-73; drogą mailową: m.kubat@wup.lodz.pl lub b.babczynski@wup.lodz.pl lub bezpośrednio u doradców zawodowych w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Łodzi, ul. Wólczańska 49, budynek A, pok.0.15 i 0.16.