Realizacja projektu :Kierunek: ZATRUDNIENIE - aktywizacja zawodowa mieszkańców województwa łódzkiego (edycja II)" w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020