Pożyczki na uruchomienie i prowadzenie działalności gospodarczej - FRGZ


Fundacja Rozwoju Gminy Zelów informuje o możliwości skorzystania z pożyczek w ramach programu JEREMIE 2 oraz pożyczek w ramach środków własnych z przeznaczeniem na zakup środków obrotowych lub w połączeniu z inwestycjami.  

W ramach pożyczki rozwojowej finansowane są inwestycje realizowane na terenie województwa łódzkiego polegające na wsparciu przedsiębiorstw poprzez dostarczenie kapitału na m.in.: zalążkowy i kapitałowy rozruch , rozszerzenie działalności, wzmocnienie podstawowej  działalności przedsiębiorstwa, realizację nowych projektów, przechodzeniu przedsiębiorstw na nowe rynki lub na nowe rozwiązania oraz inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP. Wsparcie może obejmować inwestycje zarówno w środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, jak również zwiększenie kapitału obrotowego zgodnie z przepisami prawa unijnego.

W ramach  pożyczki płynnościowej, która ma na celu niwelowanie skutków wystąpienia epidemii COVID - 19, pożyczkobiorca może otrzymać środki by sfinansować bieżące wydatki, środki obrotowe lub inwestycyjne, z zastrzeżeniem, że zobowiązanie powstało nie wcześniej, niż 1 lutego 2020 r.
Środki z pożyczki mogą zostać przeznaczone m.in. na
  1. wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,
  2. zobowiązania publiczno-prawne Pożyczkobiorcy,
  3. spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
  4. zatowarowanie, półprodukty itp.,
  5. wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Pożyczkobiorcy, których poniesienie niezbędne było po dniu 31 stycznia 2020 r.,
  6. bieżące raty kredytów, pożyczek lub leasingu, pod warunkiem że udzielony kredyt, pożyczka czy leasing, a także zabezpieczające je poręczenia lub gwarancja, nie pochodzi ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej.
Oprocentowanie pożyczek w ramach programu Jeremie2 zaczyna się już od 0.19%. Kwoty maksymalne pożyczek to 500.000 zł

Ponadto Fundacja posiada pożyczki w ramach środków własnych z przeznaczeniem na zakup środków obrotowych lub w połączeniu z inwestycjami.

Szczegóły ofert pożyczkowych wraz z niezbędną dokumentacją znajdują na stronie  www.frgz.pl/pozyczki.