Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje, że od 15.10.2018 r. rejestrowane będą oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, składane wyłącznie elektronicznie.

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje, że od 15.10.2018r. rejestrowane będą oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, składane wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem portalu: https://www.praca.gov.pl, link do strony: https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/panelOgolny.

Oświadczenie składane elektronicznie powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Oświadczenia składane w formie elektronicznej bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub zaufanego profilu ePUAP nie będą rozpatrywane.