Ogłoszenie o dniu wolnym od pracy

UWAGA !

Dzień 12 listopada jest dniem ustawowo wolnym do pracy.
Powiatowy Urząd Pracy jest w tym dniu nieczynny.