Aktualności, komunikaty i ogłoszenia


Wszystkich wiadomości: 250 (strona 1/25)

25-06-2020
Zmiana terminu naboru wniosków w ramach Tarczy Antykryzysowej - na tryb ciągły!!!

Informujemy, że ulega zmianie 14-dniowy termin ogłoszonego w dniu 15.06.2020 r. III naboru wniosków - NA TRYB CIĄGŁY.

25-06-2020
Pożyczka 5 tys. zł bez konieczności składania wniosku o jej umorzenie - COVID-19!!!

Informujemy, że z dniem 24 czerwca 2020 r. zostały zmienione zasady dotyczące umarzania pożyczek do 5 tys. zł przyznawanych w ramach Tarczy Antykryzysowej (art. 15zzd). Zgodnie z nowymi przepisami pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Umorzenie pożyczki nastąpi z urzędu, bez konieczności składania wniosku o umorzenie. Spełnienie warunku umorzenia sprawdzi urząd pracy.

25-06-2020
Nabór wniosków o przyznanie pożyczki dla organizacji pozarządowych i dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej - tarcza antykryzysowa (COVID-19)

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie z dniem 25.06.2020 r. ogłasza nabór wniosków dotyczących niskooprocentowanej pożyczki z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej organizacji pozarządowej lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej - tarcza antykryzysowa (COVID-19).

10-06-2020
Pożyczka płynnościowa do 1 mln zł dla przedsiębiorców z woj. łódzkiego!!!

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego rozpoczęła przyjmowanie wniosków o przyznanie pożyczki płynnościowej dla przedsiębiorców z woj. łódzkiego, dotkniętych skutkami epidemii COVID-19. Max wysokość pożyczki wynosi 1 mln zł a jej oprocentowanie w skali roku to 0,1% lub 0,99% (w zależności od okresu spłaty).

02-06-2020
Rekrutacja do projektu pn. „Będę pracować! Edycja 2”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach wsparcia aktywności zawodowej osób po 29 roku życia.

01-06-2020
Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu: "Silni w Biznesie"!!!

Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o. zaprasza osoby po 30 roku życia, zainteresowane otrzymaniem dotacji/ wsparcia pomostowego w ramach nowo tworzonej działalności gospodarczej do udziału w projekcie "Silni w Biznesie"!!!

28-05-2020
Informacja o naborach wniosków na aktywne formy wsparcia i COVID - 19!!!

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje o wznowieniu przyjmowania wniosków na aktywne formy wsparcia oraz o kolejnym naborze wniosków w ramach Tarczy Antykryzysowej (COVID – 19).

22-05-2020
Wznowienie pracy urzędu!!!

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje, że od dnia 25 maja 2020 r. zostaje częściowo przywrócona bezpośrednia obsługa klienta z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (nie wliczając osób obsługujących interesantów).

22-05-2020
REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH/POSZUKUJĄCYCH PRACY

19-05-2020
Kiedy należy złożyć wniosek o umorzenie pożyczki (przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy COVID – 19)?

Szanowni Państwo, zgodnie z § 3 umowy pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, wniosek o umorzenie pożyczki należy złożyć dopiero po spełnieniu warunków w nim zawartych. Przypominamy zatem, że udzielona pożyczka może zostać umorzona pod warunkiem złożenia przez Państwa oświadczenia dotyczącego prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia otrzymania środków na konto i złożenia wniosku o jej umorzenie.