Aktualności, komunikaty i ogłoszenia


Wszystkich wiadomości: 158 (strona 1/16)

12-06-2018
Nabór wniosków w ramach PO WER (IV)

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ogłasza nabór wniosków na staże, bony na zasiedlenie oraz dotacje dla osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim (IV)".

08-06-2018
DOTACJE NA SZKOLENIA DLA FIRM - PROJEKT "BON - APETYT NA ROZWÓJ"

15-05-2018
"Staże drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy"

Fundacja Instytutu Rozwoju Regionalnego rozpoczęła rekrutację do Projektu przeznaczonego dla osób spełniających poniższe podstawowe warunki: - brak zatrudnienia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej (w dniu przystąpienia do Projektu), - wiek aktywności zawodowej, - posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, - motywacja do nauki i znalezienia w przyszłości ciekawej pracy, - przejście procesu rekrutacji do Projektu, - pierwszeństwo w kwalifikacji do Projektu będą miały osoby, które w ciągu maksymalnie 12 miesięcy od przystąpienia do Projektu kończą naukę lub w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do Projektu ją zakończyły. Swoje CV należy przesyłać na adres: staz.warszawa@firr.org.pl Po otrzymaniu CV Fundacja skontaktuje się z kandydatami w celu omówienia terminu na spotkanie rekrutacyjne. W razie jakichkolwiek pytań na temat realizowania Projektu w Warszawie informacji udziela Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego oddział warszawski: pl.Konstytucji 5/4, 00-657 Warszawa, tel. (22) 400 50 73, tel. 665 883 603

10-05-2018
Środki z rezerwy FP na staże i prace interwencyjne

Informujemy o pozyskaniu kolejnych środków z rezerwy Funduszu Pracy na aktywizację zawodową osób bezrobotnych!!!

20-04-2018
Targi Edukacji i Pracy

Dnia 19.04.2018 roku odbyły się I Bełchatowskie Targi Edukacji i Pracy.

16-04-2018
Od dnia 07.05.2018 roku nabór wniosków ze środków PFRON.

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje, iż od dnia 07.05.2018 r. będą przyjmowane wnioski w ramach środków PFRON dla osób niepełnosprawnych ubiegających się o: -sfinansowanie kosztów szkolenia, - przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Ponadto od dnia 07.05.2018 r. przyjmowane będą wnioski od Pracodawców zainteresowanych: -zorganizowaniem stażu dla osoby niepełnosprawnej poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu, -refundacją kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych.

12-04-2018
I Bełchatowskie Targi Edukacji i Pracy - 19.04.2018r.

Zapraszamy na I Bełchatowskie Targi Edukacji i Pracy.

05-04-2018
Dodatkowe środki na staże, prace interwencyjne i dotacje!!!

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje o pozyskaniu dodatkowych środków z rezerwy Funduszu Pracy w ramach Programu Regionalnego na aktywizację zawodową osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat!!!

21-02-2018
Zakończenie naboru wniosków na staże w ramach FP i PO WER (III)

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje, że w związku z wyczerpaniem limitu środków przeznaczonego na zorganizowanie staży w 2018 roku w ramach FP i PO WER (III) wstrzymuje nabór ww. wniosków.

19-02-2018
I Bełchatowskie Targi Edukacji i Pracy