Aktualności, komunikaty i ogłoszenia


Wszystkich wiadomości: 266 (strona 1/27)

23-07-2021
Nowelizacja ustawy COVID-19 w zakresie m.in. umorzeń

W dniu 23.07.2021 r. weszły w życie przepisy dot. kwestii umorzeń w całości lub w części należności, odraczania terminów spłaty należności, rozkładania spłaty należności na raty z tytułu np. nienależnie otrzymanych środków w ramach form wsparcia (art. 1 pkt 17-24 lit. b)

23-07-2021
Nabór wniosków o przyznanie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (sklepiki szkolne)

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje, że z dniem 23.07.2021 roku uruchamia nabór wniosków o dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, w jednym z dwóch kodów: 47.11.Z lub 47.19.Z

19-07-2021
Oferta szkolenia i zatrudnienia dla pracowników obsługi hotelowej

Informujemy o możliwości wzięcia udziału w kursie pracowników obsługi hotelarskiej organizowanym w ramach Alternatywnej Akademii Arche.

01-07-2021
Kampania informacyjna związana z pracą sezonową w krajach UE

22-06-2021
Terminy naboru wniosków na dotacje i wyposażenie/ doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje, że najbliższe terminy przyjmowania wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej i refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy to: od 5 do 16 lipca oraz od 1 do 15 września br. Kolejne terminy naboru wniosków będą ogłaszane pod warunkiem posiadania środków w ramach ww. form wsparcia.

18-06-2021
Centrum Rozwoju Kompetencji

Informujemy, że w ramach współpracy pomiędzy Województwem Łódzkim a PGE Polską Grupą Energetyczną powołano Centrum Rozwoju Kompetencji.

14-05-2021
Oferty pracy w nowej fabryce firmy DS Smith w Bełchatowie

Firma DS Smith rozpoczęła budowę fabryki w Bełchatowie i rekrutację pracowników. W tej nowoczesnej fabryce powstanie ponad 200 nowych miejsc pracy.

06-05-2021
Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego II Tura

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ogłasza II nabór wniosków o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

06-05-2021
Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ogłasza II nabór wniosków o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie od 24.05.2021 do 31.05.2021:

26-04-2021
Ważne zmiany w zakresie przyznawania dotacji w ramach tarczy antykryzysowej!

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje, że z dniem 26 kwietnia br. weszło w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 713). Rozszerzeniu uległ zakres pomocy poprzez zwiększenie liczby branż, mogących skorzystać z dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w określonych branżach oraz zmieniły się zasady jej udzielania.