Aktualności, komunikaty i ogłoszenia


Wszystkich wiadomości: 212 (strona 1/22)

04-12-2019
Spotkanie dotyczące rekrutacji do służby w Policji

W dniu 09.12.2019r. o godz. 10.00 w Sali 29, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bełchatowie odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące rekrutacji do służby w Policji. Zainteresowanych pracą w Policji zapraszamy do udziału w spotkaniu.

21-11-2019
Dodatkowy nabór wniosków w ramach PO WER (IV)!!!

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ogłasza dodatkowy nabór wniosków o dofinansowanie do podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych młodych pozostajacych bez pracy w powiecie bełchatowskim (IV)" PO WER. Wnioski o dotacje przyjmowane będą w dniach od 2 do 6 grudnia br.

20-11-2019
Dotacje dla osób bezrobotnych w ramach projektu: "Silni w Biznesie"!!!

Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o. zaprasza osoby bezrobotne po 30 roku życia, zainteresowane otrzymaniem dotacji/ wsparcia pomostowego w ramach nowo tworzonej działalności gospodarczej do udziału w projekcie "Silni w Biznesie". Spotkanie informacyjne odbędzie się 03.12.2019 r. o godz. 10:00 (sala nr 29) w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie, ul. Bawełniana 3.

13-11-2019
Realizacja projektu :Kierunek: ZATRUDNIENIE - aktywizacja zawodowa mieszkańców województwa łódzkiego (edycja II)" w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020

Fundacja Inicjatyw Regionalnych Informuje o realizacji projektu od 04.11.2019 osób, które: - ukończyły 30 rok życia, - są bezrobotne lub bierne zawodowo, - zamieszkują na obszarze województwa łódzkiego, - spełniają min. jeden z poniższych warunków: a) pozostawanie bez zatrudnienia powyżej 12 miesięcy, b) bycie osobą z niepełnosprawnością, c) posiadanie wykształcenia na poziomie do ISCED 3 włącznie, d) ukończenie 50 roku życia, e) płeć żeńska, Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie w postaci: - indywidualnego doradztwa zawodowego połączonego z diagnozą potrzeb oraz przygotowaniem indywidualnego planu działania; termin: 11.2019-04.2020 - szkoleń/kursów zawodowych; termin: 12.2019-03.2021 - staży zawodowych (stypendium stażowe 1017,40zł/m-c); termin: 12.2019-03.2021 - subsydiowania zatrudnienia (do kwoty 3900zł. brutto); termin: 12.2019-03.2021 - pośrednictwa pracy; termin: 12.2019-03.2021 Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie internetowej projektu www.kierunek.fundacjainicjatyw.eu jak również pod numerem telefonu (42) 633 17 19, obsługiwanym przez Biuro Projektu, ul. Piotrkowska 55 lokal 111, 90-413 Łódź

30-10-2019
Spotkanie informacyjno - rekrutacyjne w dniu 06.11.2019 r. do Firmy DHL

W dniu 06.11.2019 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bełchatowie, ul. Bawełniana 3, sala nr 29 (parter) w godzinach 9:00 – 14:00 odbędzie się spotkanie informacyjno – rekrutacyjne do Firmy DHL na stanowisko pracownik magazynowy do nowego centrum logistycznego w Głuchowie (gmina Tuszyn).

30-10-2019
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji i Instytut Badań Edukacyjnych zapraszają na cykl spotkań konsultacyjnych dla potencjalnych grantobiorców projektu Szansa - nowe możliwości dla dorosłych

Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w spotkaniach konsultacyjnych jest bezpłatny, ale wymagana jest wcześniejsza rejestracja.

28-10-2019
Stowarzyszenie PROREW rozpoczyna realizację projektu pn. „W dobrym kierunku”

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w terminie do 31.03.2021.

22-10-2019
Rusza 15. edycja Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku

Rozpoczyna się jubileuszowa edycja Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku. Mikrofirmy z całego kraju znów zmagać się będą o tytuł "Mikroprzedsiębiorcy Roku" oraz 40 tys. złotych. Udział w konkursie jest bezpłatny, warunkiem kwalifikacji jest spełnienie przez firmę 2 podstawowych kryteriów – mniej niż 10 zatrudnionych pracowników oraz obrót roczny nieprzekraczający 2 mln euro. Przedsiębiorco – wypełnij formularz zgłoszeniowy i zdobądź szansę na zwycięstwo!

11-10-2019
Bezpłatne szkolenia i kursy!

Informujemy o realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE - RPO WŁ 2014-2020 przez firmy: NeTo Sp. z. o. o. oraz PC Open Sp. z o. o., w ramach których organizowane są bezpłatne szkolenia z j. angielskiego i kursy komputerowe! Uczestnikami ww. projektów są mieszkańcy woj. łódzkiego!

07-10-2019
Spotkanie informacyjno-rekrutacyjne w dniu 24.10.2019