Aktualności, komunikaty i ogłoszenia


Wszystkich wiadomości: 176 (strona 1/18)

08-11-2018
Ogłoszenie o dniu wolnym od pracy

07-11-2018
Seminarium

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi - Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej organizuje w dniach 19-23 listopada 2018 roku seminarium "Własna firma-krok po kroku" dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne.

05-11-2018
Zakończenie naboru wniosków w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy!

W związku z wyczerpaniem limitu środków przyznanego na 2018 rok w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, informujemy o zakończeniu naboru wniosków na tę formę wsparcia.

31-10-2018
Zakończenie naboru wniosków na dotacje dla osób do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje o zakończeniu naboru wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób do 30 roku życia w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim (IV)" PO WER.

17-10-2018
"Dzień Otwarty" w Komendzie Powiatowej Policji w Bełchatowie

09-10-2018
Nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób do 30 roku życia w ramach projektu PO WER (IV) - II nabór

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ogłasza II nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim (IV)" PO WER 2014-2020

04-10-2018
Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje, że od 15.10.2018 r. rejestrowane będą oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, składane wyłącznie elektronicznie.

20-09-2018
Studia podyplomowe dla Edukatorów Zdrowotnych

Fundacja DIABECIAKI ogłasza rekrutację na Studia Podyplomowe dla Edukatorów Zdrowotnych. Uczestnikami projektu są osoby bezrobotne, chore przewlekle na cukrzycę typu 1, zamieszkałe na terenie województwa łódzkiego.

19-09-2018
EUROPEJSKIE DNI PRACY on-line pod nazwą "Work@PL"

WORK@PL PRACA W POLSCE - 10 PAŹDZIERNIKA EUROPEJSKI DZIEŃ PRACY

31-08-2018
Wstrzymanie naboru wniosków w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia

Wstrzymanie naboru wniosków w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia