Aktualności, komunikaty i ogłoszenia


Wszystkich wiadomości: 251 (strona 1/26)

01-03-2021
Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorców określonych branż - nowe zasady od 28 lutego 2021 r.

W związku z wejściem w życie dnia 28 lutego 2021 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 informujemy, że istnieje możliwość ponownego ubiegania się o dotację do 5.000 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (art. 15zze4).

19-02-2021
Dotacja na start - „Firma z POWEREM!”

Informujemy o realizacji przez Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny projektu pn. „Firma z POWEREM!. Projekt skierowany jest do osób do 30 roku życia zainteresowanych otrzymaniem dotacji wraz ze wsparciem pomostowym na uruchomienie własnego biznesu.

15-02-2021
Pożyczki na uruchomienie i prowadzenie działalności gospodarczej - FRGZ

Fundacja Rozwoju Gminy Zelów informuje o możliwości skorzystania z pożyczek w ramach programu JEREMIE 2 oraz pożyczek w ramach środków własnych z przeznaczeniem na zakup środków obrotowych lub w połączeniu z inwestycjami.

05-02-2021
Program Rehabilitacji Kompleksowej

Informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu z funduszy Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa realizuje Program Rehabilitacji Kompleksowej.

01-02-2021
Uruchomieniu naboru nowej dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie z dniem 01.02.2021 r. ogłasza nabór wniosków o udzielanie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikro i małego przedsiębiorcy określonych branż - rozp. rozdz. 3 - Tarcza antykryzysowa (COVID-19).

29-01-2021
Nabór wniosków o przyznanie środków z KFS w 2021 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. Wnioski będą przyjmowane w dniach od 8 lutego do 1 marca 2021 r.

21-01-2021
Informacja dot. naboru wniosków na KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje, że w dniu 1 lutego 2021 roku zostanie umieszczone ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie środków KFS, natomiast wnioski przyjmowane będą w dniach od 08.02.2021 r. do 01.03.2021 r.

18-01-2021
Nabór wniosków na aktywne formy wsparcia realizowane w 2021 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ogłasza terminy naborów wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu finansowane ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego

13-01-2021
Oświadczenie do wniosków COVID-19 złożonych w okresie od 29.11.2020 r. do 31.12.2020 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii wzywa Przedsiębiorców, którzy ubiegali się o wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej (w okresie od 29.11.2020 r. do 31.12.2020 r.) do złożenia Oświadczenia dot. nie naruszenia ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej...

12-01-2021
Dotacje branżowe 5 tys. zł - wnioski tylko do 31.01.2021 r.!

Przypominamy, że wnioski o udzielenie dotacji dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy (art. 15zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.) przyjmowane bedą tylko do końca stycznia 2021 r.