Porady grupowe


Rozmowa kwalifikacyjna- autoprezentacja, mowa ciała - 09.05.2017 r.

Rozmowa kwalifikacyjna- autoprezentacja, mowa ciała - 09.05.2017 r. (forma archiwalna)

Adresaci: bezrobotni do 30 roku życia

Lokalizacja: PUP Bełchatów

Termin przyjmowania zgłoszeń: od 28-02-2017 do

Data od: 09-05-2017

Data do: 09-05-2017


Cel zajęć: analiza własnych umiejętności i predyspozycji zawodowych, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, poznanie zasad autoprezentacji.

 

Porady grupowe


Porada grupowa - wraz z innymi członkami grupy, z pomocą doradcy w atmosferze akceptacji i otwartości będziesz mógł zdiagnozować zasoby osobowo - zawodowe, zdefiniować własne problemy zawodowe i wspólnie określić możliwe sposoby ich rozwiązania. Porada grupowa jest procesem, który wykorzystując dynamikę grupy ma ułatwić klientom wgląd m. in. w ich zainteresowania, umiejętności, mocne i słabe strony, motywację etc. i prowadzić do zmian świadomości, postaw i zachowań klientów, które będą sprzyjać bardziej racjonalnym wyborom dotyczącym kariery zawodowej i w efekcie ułatwić wybór odpowiedniej pracy lub ukierunkować w zakresie dalszego rozwoju zawodowego.

Porada grupowa jest prowadzona w formie zajęć warsztatowych dla grupy, która nie może liczyć więcej niż 16 osób.

Poniżej znajdą Państwo wykaz porad grupowych prowadzonych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bełchatowie w danym roku. Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach proszone są o kontakt z doradcą zawodowym.