Porady grupowe - archiwalne


Wgląd w siebie oraz rozpoznanie własnych zainteresowań, umiejętności i predyspozycji

Wgląd w siebie oraz rozpoznanie własnych zainteresowań, umiejętności i predyspozycji (forma archiwalna)

Adresaci: bezrobotni powyżej 50 roku życia

Lokalizacja: PUP Bełchatów

Termin przyjmowania zgłoszeń: od 30-11-2016 do

Data od: 24-01-2017

Data do: 24-01-2017


Cel zajęć: zajęcia mają na celudokonanie samooceny, pogłębienie świadomości dotychczasowych osiągnięć, posiadanych predyspozycji i umiejętności zawodowych, oraz kształtowanie aktywnej postawy wobec poszukiwania pracy.

Porady grupowe - archiwalne