Porady grupowe - archiwalne


Rozmowa kwalifikacyjna- autoprezentacja, mowa ciała - 14.02.2017

Rozmowa kwalifikacyjna- autoprezentacja, mowa ciała - 14.02.2017 (forma archiwalna)

Adresaci: bezrobotni

Lokalizacja: PUP Bełchatów

Termin przyjmowania zgłoszeń: od 30-11-2016 do

Data od: 14-02-2017

Data do: 14-02-2017


Cel zajęć: analiza własnych umiejętności i predyspozycji zawodowych, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, poznanie zasad autoprezentacji.

 

Porady grupowe - archiwalne