Porady grupowe - archiwalne


Poznaj siebie i aktywnie szukaj pracy - 17.01.2017r.

Poznaj siebie i aktywnie szukaj pracy - 17.01.2017r. (forma archiwalna)

Adresaci: bezrobotni i poszukujący pracy

Lokalizacja: PUP Bełchatów

Termin przyjmowania zgłoszeń: od 30-11-2016 do

Data od: 17-01-2017

Data do: 17-01-2016


Dokonanie analizy umiejętności i predyspozycji zawodowych przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy, przygotowanie ich do rozmowy kwalifikacyjnej, sporządzenia dokumentów aplikacyjnych oraz samodzielnego poszukiwania zatrudnienia. toprezentacja, poznanie technik komunikacji werbalnej i niewerbalnej, omówienie etapów przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej, sporządzenie dokumentów aplikacyjnych).

 

Porady grupowe - archiwalne