Porady grupowe - archiwalne


Budowanie własnego wizerunku w oczach pracodawcy - 07.03.2017

Budowanie własnego wizerunku w oczach pracodawcy - 07.03.2017 (forma archiwalna)

Adresaci: bezrobotni

Lokalizacja: Filia Zelów

Termin przyjmowania zgłoszeń: od 30-11-2016 do

Data od: 07-03-2017

Data do: 07-03-2017


Cel zajęć: przygotowanie uczestników do zaprezentowania się przed pracodawcą (autoprezentacja, poznanie technik komunikacji werbalnej i niewerbalnej, omówienie etapów przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej, sporządzenie dokumentów aplikacyjnych).

 

Porady grupowe - archiwalne