Aktywizacja osób do 30 roku życia


Zasady gospodarowania środkami FP w roku 2017 - refundacja kosztów poniesionych na składki ZUS do 30 roku życia Art. 60c Ustawy

Zasady gospodarowania środkami FP w roku 2017 - refundacja kosztów poniesionych na składki ZUS do 30 roku życia Art. 60c Ustawy

Adresaci: wszyscy

Lokalizacja: PUP Bełchatów

Data od:

Data do: 31-12-2017


Refundacja pracodawcy kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy w życiu.

Refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy w życiu udzielana jest pracodawcy w oparciu o art. 60c Ustawy.
Refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne przysługuje przez okres do 12 miesięcy w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie za każdego zatrudnionego bezrobotnego.
Pracodawca jest obowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego przez okres 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne.
W 2017 roku w pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski pracodawców, którzy zadeklarują dalsze zatrudnienie bezrobotnego po upływie okresu obowiązkowego zatrudnienia wynikającego z zawartej umowy na okres co najmniej 30 dni.

Aktywizacja osób do 30 roku życia


Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
Wniosek o refundację Art. 150 f..doc 02-06-2017 133 kB 6
Wniosek o refundację Art. 150 f..pdf 02-06-2017 358,53 kB 6
Wniosek rozliczający Art. 150 f..doc 24-01-2017 61,5 kB 0
Wniosek rozliczający Art. 150 f..pdf 24-01-2017 278,36 kB 0
Zasady gospodarowania środkami Funduszu Pracy w roku 2018.pdf 17-01-2018 2,38 MB 0
Załącznik nr 3 - formularz o pomoc de minimis.pdf 11-01-2017 626,63 kB 6