Dokumenty do pobrania

Kategoria: Dofinansowanie wynagrodzenia
Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
Ustalenia w sprawie przyznania dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego pow. 50 roku życia w 2018r..pdf 24-04-2019 1,05 MB 0
WNIOSEK 2019 o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.doc 20-05-2019 140,5 kB 0
WNIOSEK 2019 o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.pdf 20-05-2019 343,33 kB 0
wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia kosztów za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.doc 24-04-2019 48 kB 4
wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia kosztów za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.pdf 24-04-2019 260,06 kB 4
Zasady gospodarowania środkami 2019.pdf 24-04-2019 443,39 kB 0
załącznik nr 3 - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf 24-04-2019 626,63 kB 4
Kategoria: Grant
Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
Zasady gospodarowania środkami 2019.pdf 24-04-2019 443,39 kB 0
Kategoria: Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
KFS - III nabór.doc 09-09-2019 200,5 kB 0
KFS - III nabór.pdf 09-09-2019 543,46 kB 0
Ogłoszenie o III naborze KFS 2019.pdf 02-08-2019 99,59 kB 0
Ogłoszenie o naborze rok 2019 REZERWA.pdf 30-07-2019 71,7 kB 0
Ogłoszenie o naborze wniosków z KFS w dniach 15-26.04.2019r..odt 24-04-2019 33,56 kB 0
spot.jpg 23-09-2019 92,85 kB 0
Ustalenia KFS 2019.pdf 30-07-2019 118,72 kB 0
wniosek KFS- REZERWA 2019.doc 09-09-2019 191,5 kB 0
wniosek KFS- REZERWA 2019.pdf 09-09-2019 532,03 kB 0
załacznik Nr 6 formularz_przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xls 24-04-2019 117,5 kB 0
załącznik Nr 6 formularz przy ubieganiu się o pomoc.pdf 24-04-2019 626,63 kB 0
Kategoria: Prace interwencyjne
Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
Ustalenia w sprawie organizowania prac interwencyjnych w 2018r..pdf 24-04-2019 1,1 MB 0
Ustalenia w sprawie refundacji zg. z art. 51a ustawy w 2018r.pdf 24-04-2019 1,1 MB 0
wniosek o zwrot poniesionych kosztów w ramach prac interwencyjnych..doc 24-04-2019 62 kB 4
wniosek o zwrot poniesionych kosztów w ramach prac interwencyjnych..pdf 24-04-2019 271,51 kB 4
Zasady gospodarowania środkami 2019.pdf 24-04-2019 443,39 kB 0
załącznik nr 3 - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf 24-04-2019 626,63 kB 10
Kategoria: Prace społecznie użyteczne
Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
Zasady gospodarowania środkami 2019.pdf 24-04-2019 443,39 kB 0
Kategoria: Przygotowanie Zawodowe Dorosłych
Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
Refundacja 30-
formularz_przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xls 24-04-2019 117,5 kB 1
Wniosek o dokonanie refundacji wydatków.doc 24-04-2019 74 kB 0
wniosek o wypłate jednorazowej premii po ukończeniu programu PZD.doc 24-04-2019 74 kB 1
Wniosek w sprawie gotowo_ci utworzenia miejsc przygotowania zawodowego dorosłych.doc 24-04-2019 140 kB 0
Zasady gospodarowania środkami 2019.pdf 24-04-2019 443,39 kB 0
Kategoria: Refundacja stanowiska pracy
Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
informacja o zatrudnieniu 2019 - nowa.doc 24-04-2019 15 kB 0
kody_zawodow.pdf 24-04-2019 809,79 kB 7
oświadczenie dot. zwrotu VAT.doc 16-08-2019 14 kB 0
oświadczenie do_aktu_notarialnego.doc 24-04-2019 16,5 kB 7
oświadczenie do_aktu_notarialnego.pdf 24-04-2019 76,96 kB 7
rozliczenie RPO _2019.doc 24-04-2019 94 kB 0
rozliczenie_2019 - Fundusz Pracy.doc 24-04-2019 103,5 kB 0
Ustalenia w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w 2018r.pdf 24-04-2019 3,38 MB 0
wniosek 2019- Fundusz Pracy.doc 11-09-2019 190,5 kB 0
wniosek 2019- Fundusz Pracy.pdf 11-09-2019 228,35 kB 0
Zasady gospodarowania środkami 2019.pdf 24-04-2019 443,39 kB 0
załącznik nr 5.pdf 24-04-2019 626,63 kB 7
załącznik nr 5.xls 24-04-2019 70 kB 7
załącznik nr 6,7,8 producent rolny.odt 24-04-2019 28,45 kB 0
załącznik nr 6,7,8 producent rolny.pdf 24-04-2019 122,88 kB 0
Kategoria: Roboty publiczne
Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
Wniosek do miesięcznego rozliczenia roboty publicznych 2019.doc 20-05-2019 60,5 kB 0
Wniosek do miesięcznego rozliczenia roboty publicznych 2019.pdf 20-05-2019 273,07 kB 0
Zasady gospodarowania środkami 2019.pdf 24-04-2019 443,39 kB 0
załącznik nr 3 - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf 24-04-2019 626,47 kB 8
Kategoria: Staże
Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
Ustalenia w sprawie organizacji stażu w 2018r (obowiązujące w 2019).pdf 24-04-2019 1,32 MB 0
Wniosek FP 2019.doc 05-09-2019 87 kB 0
Wniosek FP 2019.pdf 05-09-2019 119,32 kB 0
Wniosek o staż 2019 RPO.doc 05-09-2019 310,5 kB 0
Wniosek o staż 2019 RPO.pdf 05-09-2019 215,91 kB 0
Wniosek PO WER 2019 (IV) (1).doc 05-09-2019 101 kB 0
Wniosek PO WER 2019 (IV) (1).pdf 05-09-2019 145,77 kB 0
Zasady gospodarowania środkami 2019.pdf 24-04-2019 443,39 kB 0
Kategoria: Trójstronne Umowy Szkoleniowe
Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
formularz przy ubieganiu się o pomoc.pdf 24-04-2019 626,63 kB 1
formularz_przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xls 24-04-2019 117,5 kB 1
Ustalenia w sprawie korzystania z usług szkoleniowych, realizowanych w ramach TUS w 2018r.pdf 24-04-2019 1,62 MB 0
Wniosek pracodawcy o organizację szkolenia w ramach TUS.doc 24-04-2019 66,5 kB 1
Wniosek pracodawcy o organizację szkolenia w ramach TUS.pdf 24-04-2019 124,38 kB 0
Zasady gospodarowania środkami 2019.pdf 24-04-2019 443,39 kB 0
Kategoria: Środki na podjęcie działalności
Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
Ustalenia dotacje_2017.pdf 24-04-2019 5,95 MB 2
Zasady gospodarowania środkami 2019.pdf 24-04-2019 443,39 kB 0