Dokumenty do pobrania

Kategoria: Dofinansowanie wynagrodzenia
Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
Ustalenia dot. dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego pow. 50 r.ż..pdf 17-12-2019 330,69 kB 0
wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia kosztów za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.doc 24-04-2019 48 kB 4
wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia kosztów za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.pdf 24-04-2019 260,06 kB 4
Wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia kosztów za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 2020 rok.doc 06-02-2020 47 kB 0
Wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia kosztów za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 2020 rok.pdf 06-02-2020 133,27 kB 0
WNIOSEK o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 2020 rok.doc 09-01-2020 140 kB 0
WNIOSEK o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 2020 rok.pdf 09-01-2020 345,54 kB 0
Zasady gospodarowania środkami w roku 2020.pdf 17-12-2019 419,77 kB 0
Załącznik nr 3 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf 09-01-2020 415,13 kB 0
Załącznik nr 3 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xls 09-01-2020 132,5 kB 0
Kategoria: Grant
Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
Zasady gospodarowania środkami w roku 2020.pdf 17-12-2019 419,77 kB 0
Kategoria: Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
KFS Ogłoszenie o naborze rok 2020.pdf 21-01-2020 191,88 kB 0
spot.jpg 23-09-2019 92,85 kB 0
Ustalenia dot. KFS w 2020 roku.pdf 17-12-2019 287,42 kB 0
wniosek KFS 2020.doc 27-01-2020 238 kB 0
wniosek KFS 2020.pdf 27-01-2020 198,51 kB 0
załacznik Nr 6 formularz_przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xls 24-04-2019 117,5 kB 0
załącznik Nr 6 formularz przy ubieganiu się o pomoc.pdf 24-04-2019 626,63 kB 0
Kategoria: Prace interwencyjne
Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
Ustalenia dot. organizowania prac interwencyjnych w 2020 roku.pdf 17-12-2019 271,22 kB 0
Ustalenia w sprawie refundacji zg. z art. 51a ustawy w 2018r.pdf 24-04-2019 1,1 MB 0
Wniosek o organizowanie prac interwencyjnych 2020.docx 09-01-2020 86,84 kB 0
Wniosek o organizowanie prac interwencyjnych 2020.pdf 09-01-2020 343,12 kB 0
wniosek o zwrot poniesionych kosztów w ramach prac interwencyjnych..doc 24-04-2019 62 kB 4
wniosek o zwrot poniesionych kosztów w ramach prac interwencyjnych..pdf 24-04-2019 271,51 kB 4
Wniosek o zwrot poniesionych kosztów w ramach prac interwencyjnych 2020 rok.doc 06-02-2020 56 kB 0
Wniosek o zwrot poniesionych kosztów w ramach prac interwencyjnych 2020 rok.pdf 06-02-2020 139,99 kB 0
Zasady gospodarowania środkami w roku 2020.pdf 17-12-2019 419,77 kB 0
Załącznik nr 3 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf 09-01-2020 415,13 kB 0
Załącznik nr 3 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xls 09-01-2020 132,5 kB 0
Kategoria: Prace społecznie użyteczne
Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
Zasady gospodarowania środkami w roku 2020.pdf 17-12-2019 419,77 kB 0
Kategoria: Przygotowanie Zawodowe Dorosłych
Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
formularz_przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xls 24-04-2019 117,5 kB 1
Wniosek o dokonanie refundacji wydatków.doc 24-04-2019 74 kB 0
wniosek o wypłate jednorazowej premii po ukończeniu programu PZD.doc 24-04-2019 74 kB 1
Wniosek w sprawie gotowo_ci utworzenia miejsc przygotowania zawodowego dorosłych.doc 24-04-2019 140 kB 0
Zasady gospodarowania środkami w roku 2020.pdf 17-12-2019 419,77 kB 0
Kategoria: Refundacja stanowiska pracy
Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
informacja o zatrudnieniu 2020 - .doc 24-04-2019 15 kB 0
kody_zawodow.pdf 24-04-2019 809,79 kB 7
oświadczenie dot. zwrotu VAT.doc 16-08-2019 14 kB 0
oświadczenie do_aktu_notarialnego.doc 24-04-2019 16,5 kB 7
oświadczenie do_aktu_notarialnego.pdf 24-04-2019 76,96 kB 7
Ustalenia dot. refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w 2020 roku.pdf 17-12-2019 314,98 kB 0
wniosek 2020- dla osób powyżej 30 r. życia RPO WŁ.doc 13-02-2020 419 kB 0
wniosek 2020- dla osób powyżej 30 r. życia RPO WŁ.pdf 13-02-2020 283,9 kB 0
wniosek 2020- Fundusz Pracy.doc 13-02-2020 193,5 kB 0
wniosek 2020- Fundusz Pracy.pdf 13-02-2020 255,62 kB 0
Zasady gospodarowania środkami w roku 2020.pdf 17-12-2019 419,77 kB 0
załącznik nr 5.pdf 09-01-2020 113,06 kB 7
załącznik nr 5.xls 24-04-2019 70 kB 7
załącznik nr 6,7,8 producent rolny.odt 30-01-2020 28,53 kB 0
załącznik nr 6,7,8 producent rolny.pdf 30-01-2020 122,81 kB 0
Kategoria: Roboty publiczne
Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
Wniosek do miesięcznego rozliczenia roboty publicznych 2020.doc 06-02-2020 55 kB 0
Wniosek do miesięcznego rozliczenia roboty publicznych 2020.pdf 06-02-2020 140,12 kB 0
Wniosek o organizowanie robót publicznych.doc 09-01-2020 103 kB 5
Wniosek o organizowanie robót publicznych.pdf 09-01-2020 380,34 kB 4
Zasady gospodarowania środkami w roku 2020.pdf 17-12-2019 419,77 kB 0
Załącznik nr 3 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf 09-01-2020 415,13 kB 0
Kategoria: Staże
Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
Ustalenia dot. organizacji stażu dla bezrobotnych w 2020 roku.pdf 17-12-2019 262,05 kB 0
Wniosek o organizację stażu FP 2020.doc 13-02-2020 87,5 kB 0
Wniosek o organizację stażu FP 2020.pdf 13-02-2020 105,75 kB 0
Wniosek o organizację stażu PO WER (V) 2020.doc 13-02-2020 103 kB 0
Wniosek o organizację stażu PO WER (V) 2020.pdf 13-02-2020 131,44 kB 0
Wniosek o organizację stażu RPO WŁ (V) 2020.doc 13-02-2020 312 kB 0
Wniosek o organizację stażu RPO WŁ (V) 2020.pdf 13-02-2020 202,5 kB 0
Zasady gospodarowania środkami w roku 2020.pdf 17-12-2019 419,77 kB 0
Kategoria: Trójstronne Umowy Szkoleniowe
Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
formularz przy ubieganiu się o pomoc.pdf 24-04-2019 626,63 kB 1
formularz_przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xls 24-04-2019 117,5 kB 1
Ustalenia dot. usług szkoleniowych w ramach trójstronnych umów szkoleniowych w 2020 roku.pdf 17-12-2019 311,75 kB 0
Wniosek TUS2020.doc 21-01-2020 83,5 kB 0
Wniosek TUS2020.pdf 21-01-2020 243,79 kB 0
Zasady gospodarowania środkami w roku 2020.pdf 17-12-2019 419,77 kB 0
Kategoria: Środki na podjęcie działalności
Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
Ustalenia dot. środków na podjęcie działalności gospodarczej w 2020 roku.pdf 17-12-2019 537,09 kB 0
Zasady gospodarowania środkami w roku 2020.pdf 17-12-2019 419,77 kB 0