Dokumenty do pobrania

Kategoria: Dofinansowanie wynagrodzenia
Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
Ustalenia w sprawie przyznania dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego pow. 50 roku życia w 2018r..pdf 17-01-2018 1,05 MB 0
wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia kosztów za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.doc 19-01-2018 48 kB 4
wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia kosztów za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.pdf 19-01-2018 260,06 kB 4
WNIOSEK o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.doc 03-07-2018 136 kB 4
WNIOSEK o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.pdf 03-07-2018 337,34 kB 4
Zasady gospodarowania środkami Funduszu Pracy w roku 2018.pdf 17-01-2018 2,38 MB 0
załącznik nr 3 - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf 19-01-2018 626,63 kB 4
Kategoria: Grant
Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
Zasady gospodarowania środkami Funduszu Pracy w roku 2018.pdf 17-01-2018 2,38 MB 0
Kategoria: Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
Ogłoszenie o naborze rok 2018 III tura.doc 16-07-2018 49,5 kB 0
Ustalenia w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.pdf 17-01-2018 2,02 MB 0
wniosek KFS 2018.doc 16-07-2018 220,5 kB 0
załacznik Nr 3 formularz_przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xls 19-02-2015 117,5 kB 0
załącznik Nr 3 formularz przy ubieganiu się o pomoc.pdf 20-02-2015 626,63 kB 0
Kategoria: Prace interwencyjne
Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
Ustalenia w sprawie organizowania prac interwencyjnych w 2018r..pdf 17-01-2018 1,1 MB 0
Ustalenia w sprawie refundacji zg. z art. 51a ustawy w 2018r.pdf 17-01-2018 1,1 MB 0
Wniosek o organizację prac interwencyjnych - Program regionalny 2018.docx 05-04-2018 78,8 kB 0
WNIOSEK o organizację prac interwencyjnych.docx 03-07-2018 91,59 kB 5
WNIOSEK o organizację prac interwencyjnych.pdf 03-07-2018 336,58 kB 4
wniosek o zwrot poniesionych kosztów w ramach prac interwencyjnych..doc 23-01-2018 62 kB 4
wniosek o zwrot poniesionych kosztów w ramach prac interwencyjnych..pdf 23-01-2018 271,51 kB 4
Zasady gospodarowania środkami Funduszu Pracy w roku 2018.pdf 17-01-2018 2,38 MB 0
załącznik nr 3 - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf 19-01-2018 626,63 kB 10
Kategoria: Prace społecznie użyteczne
Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
Zasady gospodarowania środkami Funduszu Pracy w roku 2018.pdf 19-01-2018 2,38 MB 0
Kategoria: Przygotowanie Zawodowe Dorosłych
Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
formularz_przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xls 19-02-2015 117,5 kB 1
Wniosek o dokonanie refundacji wydatków.doc 03-07-2018 74 kB 0
wniosek o wypłate jednorazowej premii po ukończeniu programu PZD.doc 03-07-2018 74 kB 1
Wniosek w sprawie gotowo_ci utworzenia miejsc przygotowania zawodowego dorosłych.doc 03-07-2018 140 kB 0
Zasady gospodarowania środkami Funduszu Pracy w roku 2018.pdf 17-01-2018 2,38 MB 0
Kategoria: Refundacja stanowiska pracy
Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
informacja o zatrudnieniu 2018 (1) - nowa.doc 27-01-2016 15 kB 0
kody_zawodow.pdf 30-01-2015 809,79 kB 7
oświadczenie do_aktu_notarialnego.doc 29-01-2015 16,5 kB 7
oświadczenie do_aktu_notarialnego.pdf 20-02-2015 76,96 kB 7
rozliczenie z zakupów _ FP 2018 -.doc 15-05-2018 93,5 kB 0
rozliczenie z zakupów_RPO 2018.doc 15-05-2018 130,5 kB 0
Ustalenia w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w 2018r.pdf 17-01-2018 3,38 MB 0
wniosek 2018- FP.doc 03-07-2018 177 kB 0
wniosek 2018- FP.pdf 03-07-2018 220,9 kB 0
wniosek__o_doposażenie_2018_efs powyżej 30 r. ż. 2018.doc 03-07-2018 389 kB 0
wniosek__o_doposażenie_2018_efs powyżej 30 r. ż. 2018.pdf 03-07-2018 301,74 kB 0
Zasady gospodarowania środkami Funduszu Pracy w roku 2018.pdf 17-01-2018 2,38 MB 0
załącznik nr 5.pdf 20-02-2015 626,63 kB 7
załącznik nr 5.xls 30-01-2015 70 kB 7
załącznik nr 6,7,8 producent rolny.odt 16-02-2018 27,06 kB 0
załącznik nr 6,7,8 producent rolny.pdf 16-02-2018 123,22 kB 0
Kategoria: Roboty publiczne
Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
Wniosek do miesięcznego rozliczenia roboty publicznych 2018.doc 24-01-2018 44,5 kB 0
Wniosek do miesięcznego rozliczenia roboty publicznych 2018.pdf 24-01-2018 112,19 kB 0
Wniosek o organizowanie robót publicznych.doc 24-01-2018 79,5 kB 5
Wniosek o organizowanie robót publicznych.pdf 24-01-2018 154,09 kB 4
Zasady gospodarowania środkami Funduszu Pracy w roku 2018.pdf 19-01-2018 2,38 MB 0
załącznik nr 3 - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf 24-01-2018 626,47 kB 8
Kategoria: Staże
Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
Ustalenia w sprawie organizacji stażu w 2018r.pdf 17-01-2018 1,32 MB 0
Wniosek FP 2018 - Program Specjalny.doc 19-01-2018 105 kB 0
Wniosek FP 2018 - Program Specjalny.pdf 19-01-2018 124,39 kB 0
Wniosek FP 2018.doc 03-07-2018 105 kB 0
Wniosek o staż 2018 RPO.doc 03-07-2018 329,5 kB 0
Wniosek o zorganizowanie stażu-PO WER 2018 (IV) (1).doc 03-07-2018 119,5 kB 0
Zasady gospodarowania środkami Funduszu Pracy w roku 2018.pdf 17-01-2018 2,38 MB 0
Kategoria: Trójstronne Umowy Szkoleniowe
Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
formularz przy ubieganiu się o pomoc.pdf 20-02-2015 626,63 kB 1
formularz_przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xls 19-02-2015 117,5 kB 1
Ustalenia w sprawie korzystania z usług szkoleniowych, realizowanych w ramach TUS w 2018r.pdf 17-01-2018 1,62 MB 0
Wniosek pracodawcy o organizację szkolenia w ramach TUS.doc 19-01-2018 66,5 kB 1
Wniosek pracodawcy o organizację szkolenia w ramach TUS.pdf 19-01-2018 124,38 kB 0
Zasady gospodarowania środkami Funduszu Pracy w roku 2018.pdf 19-01-2018 2,38 MB 0
Kategoria: Środki na podjęcie działalności
Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - zasady gospodarowania środkami Funduszu Pracy w roku 2017.pdf 13-01-2017 47,45 kB 2
Ustalenia dotacje_2017.pdf 11-01-2017 5,95 MB 2
Kategoria: Świadczenie aktywizacyjne
Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
Zasady gospodarowania środkami Funduszu Pracy w roku 2018.pdf 19-01-2018 2,38 MB 0