Dokumenty do pobrania

Kategoria: Dofinansowanie wynagrodzenia
Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
Ustalenia w sprawie przyznania dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego pow. 50 roku życia w 2018r..pdf 17-01-2018 1,05 MB 0
WNIOSEK 2019 o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.doc 01-02-2019 139 kB 0
WNIOSEK 2019 o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.pdf 01-02-2019 340,98 kB 0
wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia kosztów za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.doc 19-01-2018 48 kB 4
wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia kosztów za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.pdf 19-01-2018 260,06 kB 4
Zasady gospodarowania środkami 2019.pdf 28-12-2018 443,39 kB 0
załącznik nr 3 - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf 19-01-2018 626,63 kB 4
Kategoria: Grant
Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
Zasady gospodarowania środkami 2019.pdf 28-12-2018 443,39 kB 0
Kategoria: Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
Ogłoszenie o naborze wniosków z KFS w dniach 15-26.04.2019r..odt 20-03-2019 33,56 kB 0
Ustalenia KFS 2019.pdf 14-01-2019 265,38 kB 0
wniosek KFS 2019r..doc 20-03-2019 228 kB 0
załacznik Nr 6 formularz_przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xls 19-02-2015 117,5 kB 0
załącznik Nr 6 formularz przy ubieganiu się o pomoc.pdf 20-02-2015 626,63 kB 0
Kategoria: Prace interwencyjne
Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
Ustalenia w sprawie organizowania prac interwencyjnych w 2018r..pdf 17-01-2018 1,1 MB 0
Ustalenia w sprawie refundacji zg. z art. 51a ustawy w 2018r.pdf 17-01-2018 1,1 MB 0
WNIOSEK o organizację prac interwencyjnych.docx 14-01-2019 90,85 kB 5
WNIOSEK o organizację prac interwencyjnych.pdf 14-01-2019 339,13 kB 4
wniosek o zwrot poniesionych kosztów w ramach prac interwencyjnych..doc 23-01-2018 62 kB 4
wniosek o zwrot poniesionych kosztów w ramach prac interwencyjnych..pdf 23-01-2018 271,51 kB 4
Zasady gospodarowania środkami 2019.pdf 28-12-2018 443,39 kB 0
załącznik nr 3 - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf 19-01-2018 626,63 kB 10
Kategoria: Prace społecznie użyteczne
Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
Zasady gospodarowania środkami 2019.pdf 28-12-2018 443,39 kB 0
Kategoria: Przygotowanie Zawodowe Dorosłych
Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
formularz_przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xls 19-02-2015 117,5 kB 1
Wniosek o dokonanie refundacji wydatków.doc 03-07-2018 74 kB 0
wniosek o wypłate jednorazowej premii po ukończeniu programu PZD.doc 03-07-2018 74 kB 1
Wniosek w sprawie gotowo_ci utworzenia miejsc przygotowania zawodowego dorosłych.doc 03-07-2018 140 kB 0
Zasady gospodarowania środkami 2019.pdf 28-12-2018 443,39 kB 0
Kategoria: Refundacja stanowiska pracy
Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
informacja o zatrudnieniu 2019 - nowa.doc 27-01-2016 15 kB 0
kody_zawodow.pdf 30-01-2015 809,79 kB 7
oświadczenie do_aktu_notarialnego.doc 29-01-2015 16,5 kB 7
oświadczenie do_aktu_notarialnego.pdf 20-02-2015 76,96 kB 7
rozliczenie RPO _2019.doc 21-03-2019 94 kB 0
rozliczenie_2019 - Fundusz Pracy.doc 14-01-2019 103,5 kB 0
Ustalenia w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w 2018r.pdf 17-01-2018 3,38 MB 0
wniosek 2019- Fundusz Pracy.doc 14-01-2019 187 kB 0
wniosek 2019- Fundusz Pracy.pdf 14-01-2019 224,95 kB 0
wniosek__o_doposażenie_2019_efs powyżej 30 r. ż..doc 14-01-2019 402 kB 0
wniosek__o_doposażenie_2019_efs powyżej 30 r. ż..pdf 14-01-2019 254,81 kB 0
Zasady gospodarowania środkami 2019.pdf 28-12-2018 443,39 kB 0
załącznik nr 5.pdf 20-02-2015 626,63 kB 7
załącznik nr 5.xls 30-01-2015 70 kB 7
załącznik nr 6,7,8 producent rolny.odt 14-01-2019 28,45 kB 0
załącznik nr 6,7,8 producent rolny.pdf 14-01-2019 122,88 kB 0
Kategoria: Roboty publiczne
Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
Wniosek do miesięcznego rozliczenia roboty publicznych 2018.doc 02-01-2019 60,5 kB 0
Wniosek do miesięcznego rozliczenia roboty publicznych 2018.pdf 02-01-2019 273,07 kB 0
Wniosek o organizowanie robót publicznych.doc 08-01-2019 97 kB 5
Wniosek o organizowanie robót publicznych.pdf 08-01-2019 376,38 kB 4
Zasady gospodarowania środkami 2019.pdf 28-12-2018 443,39 kB 0
załącznik nr 3 - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf 24-01-2018 626,47 kB 8
Kategoria: Staże
Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
Ustalenia w sprawie organizacji stażu w 2018r (obowiązujące w 2019).pdf 17-01-2018 1,32 MB 0
Wniosek o staż 2019 RPO.doc 31-01-2019 335 kB 0
Wniosek o staż 2019 RPO.pdf 16-01-2019 212,21 kB 0
Wniosek o staż Fundusz Pracy 2019.doc 16-01-2019 80,5 kB 0
Wniosek o staż Fundusz Pracy 2019.pdf 16-01-2019 115,63 kB 0
Wniosek o staż PO WER 2019 (IV) .doc 16-01-2019 95 kB 0
Wniosek o staż PO WER 2019 (IV).pdf 16-01-2019 142,34 kB 0
Zasady gospodarowania środkami 2019.pdf 28-12-2018 443,39 kB 0
Kategoria: Trójstronne Umowy Szkoleniowe
Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
formularz przy ubieganiu się o pomoc.pdf 20-02-2015 626,63 kB 1
formularz_przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xls 19-02-2015 117,5 kB 1
Ustalenia w sprawie korzystania z usług szkoleniowych, realizowanych w ramach TUS w 2018r.pdf 17-01-2018 1,62 MB 0
Wniosek pracodawcy o organizację szkolenia w ramach TUS.doc 19-01-2018 66,5 kB 1
Wniosek pracodawcy o organizację szkolenia w ramach TUS.pdf 19-01-2018 124,38 kB 0
Zasady gospodarowania środkami 2019.pdf 28-12-2018 443,39 kB 0
Kategoria: Środki na podjęcie działalności
Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
Ustalenia dotacje_2017.pdf 11-01-2017 5,95 MB 2
Zasady gospodarowania środkami 2019.pdf 28-12-2018 443,39 kB 0