Dokumenty do pobrania

Kategoria: Dofinansowanie wynagrodzenia
Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
Dof wynagrodzenia za zatrudnienie skierow bezrob, który ukończył 50 rok życia - zasady gospodarowania środkami FPr w roku 2017.pdf 13-01-2017 51,99 kB 4
Ustalenia 50+_2017.pdf 11-01-2017 1,82 MB 5
wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia kosztów za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.doc 11-01-2017 47,5 kB 4
wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia kosztów za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.pdf 11-01-2017 260,42 kB 4
WNIOSEK o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.doc 02-06-2017 136 kB 4
WNIOSEK o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.pdf 02-06-2017 337,5 kB 4
załącznik nr 3 - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf 11-01-2017 626,63 kB 4
Kategoria: Grant
Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
Grant na zatrudnienie bezrobotnego w formie telepracy - zasady gospodarowania środkami Funduszu Pracy w roku 2017.pdf 13-01-2017 60,59 kB 0
Wniosek o przyznanie grantu na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy.odt 07-09-2017 47,27 kB 0
Wniosek o przyznanie grantu na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy.pdf 07-09-2017 153,7 kB 0
Załącznik 4.doc 19-01-2017 19,5 kB 0
Załącznik 4.pdf 19-01-2017 76,56 kB 0
załącznik nr 3 - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf 20-01-2017 626,47 kB 0
Kategoria: Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie środków z rezerwy KFS 2017 pdf.pdf 17-07-2017 556,99 kB 0
Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie środków z rezerwy KFS 2017.doc 17-07-2017 448,5 kB 0
Ustalenia KFS_2017.pdf 11-01-2017 4,07 MB 0
wniosek KFS 2017.doc 17-07-2017 166,5 kB 0
wniosek KFS 2017.pdf 17-07-2017 184,82 kB 0
załacznik Nr 3 formularz_przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xls 19-02-2015 117,5 kB 0
załącznik Nr 3 formularz przy ubieganiu się o pomoc.pdf 20-02-2015 626,63 kB 0
Kategoria: Powierzenie pracy cudzoziemcom
Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
Pouczenie dla podmiotu składającego oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi.pdf 08-05-2015 282,11 kB 1
Wzór oświadczenia.pdf 13-06-2016 337,83 kB 0
Kategoria: Prace interwencyjne
Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
Prace interwencyjne - zasady gospodarowania środkami Funduszu Pracy w roku 2017.pdf 13-01-2017 53,12 kB 4
Ustalenia prace interwencyjne_2017.pdf 11-01-2017 1,75 MB 4
WNIOSEK o organizację prac interwencyjnych.docx 02-06-2017 90,65 kB 5
WNIOSEK o organizację prac interwencyjnych.pdf 02-06-2017 336,44 kB 4
wniosek o zwrot poniesionych kosztów w ramach prac interwencyjnych..doc 24-01-2017 61,5 kB 4
wniosek o zwrot poniesionych kosztów w ramach prac interwencyjnych..pdf 24-01-2017 271,97 kB 4
załącznik nr 3 - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf 11-01-2017 626,63 kB 10
Kategoria: Prace społecznie użyteczne
Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
Prace społecznie użyteczne - zasady gospodarowania środkami Funduszu Pracy w roku 2017.pdf 13-01-2017 45,82 kB 4
Kategoria: Przygotowanie Zawodowe Dorosłych
Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
formularz_przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xls 19-02-2015 117,5 kB 1
Przygotowanie zawodowe dorosłych - zasady gospodarowania środkami Funduszu Pracy w roku 2017.pdf 13-01-2017 45,24 kB 0
Wniosek o dokonanie refundacji wydatków.doc 17-01-2017 53 kB 0
wniosek o wypłate jednorazowej premii po ukończeniu programu PZD.doc 17-01-2017 54 kB 1
Wniosek w sprawie gotowości utworzenia miejsc przygotowania zawodowego dorosłych.doc 17-01-2017 107,5 kB 1
Kategoria: Refundacja stanowiska pracy
Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
informacja o zatrudnieniu 2017 (1) - nowa.doc 27-01-2016 15 kB 2
kody_zawodow.pdf 30-01-2015 809,79 kB 7
oświadczenie do_aktu_notarialnego.doc 29-01-2015 16,5 kB 7
oświadczenie do_aktu_notarialnego.pdf 20-02-2015 76,96 kB 7
Refundacja kosztów wyp lub dop stanowisk pracy dla skiero bezr - zasady gospodarowania środkami FP w roku 2017.pdf 13-01-2017 50,97 kB 2
Ustalenia doposażenie_2017.pdf 11-01-2017 5,16 MB 2
wniosek 2017- FP - producent rolny.doc 25-08-2017 163,5 kB 2
wniosek 2017- FP.doc 25-07-2017 155 kB 2
wniosek__o_doposażenie_2017_RPO powyżej 30 r. ż. obowiązuje od 01.08.2017.doc 26-07-2017 411,5 kB 1
załącznik nr 5.pdf 20-02-2015 626,63 kB 7
załącznik nr 5.xls 30-01-2015 70 kB 7
Kategoria: Roboty publiczne
Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
Roboty publiczne - zasady gospodarowania środkami Funduszu Pracy w roku 2017.pdf 13-01-2017 46,29 kB 4
Wniosek do miesięcznego rozliczenia roboty publiczne 2017.pdf 24-01-2017 111,97 kB 4
Wniosek do miesięcznego rozliczenia roboty publicznych 2017.doc 24-01-2017 44 kB 4
Wniosek o organizowanie robót publicznych.doc 07-09-2017 79 kB 5
Wniosek o organizowanie robót publicznych.pdf 07-09-2017 154,02 kB 4
załącznik nr 3 - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf 19-01-2017 626,47 kB 8
Kategoria: Staże
Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
Staż - zasady gospodarowania środkami Funduszu Pracy w roku 2017.pdf 13-01-2017 41,43 kB 0
Ustalenia staż_2017.pdf 11-01-2017 2,4 MB 0
Wniosek FP 2017.doc 22-08-2017 105 kB 0
Wniosek FP 2017.pdf 22-08-2017 253,22 kB 0
Wniosek o staż 2017 RPO.doc 22-08-2017 329,5 kB 0
Wniosek o staż 2017 RPO.pdf 22-08-2017 350,36 kB 0
Wniosek PO WER 2017.doc 22-08-2017 120,5 kB 0
Wniosek PO WER 2017.pdf 22-08-2017 338,18 kB 0
Kategoria: Trójstronne Umowy Szkoleniowe
Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
formularz przy ubieganiu się o pomoc.pdf 20-02-2015 626,63 kB 1
formularz_przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xls 19-02-2015 117,5 kB 1
Szkolenia - zasady gospodarowania środkami Funduszu Pracy w roku 2017.pdf 13-01-2017 45,48 kB 0
Ustalenia TUS_2017.pdf 11-01-2017 2,89 MB 0
wniosek pracodawcy o organizację szkolenia w ramach TUS.doc 20-01-2016 70 kB 1
Kategoria: Środki na podjęcie działalności
Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - zasady gospodarowania środkami Funduszu Pracy w roku 2017.pdf 13-01-2017 47,45 kB 2
Ustalenia dotacje_2017.pdf 11-01-2017 5,95 MB 2
Kategoria: Świadczenie aktywizacyjne
Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
Wniosek o świadczenie aktywizacyjne.doc 20-01-2017 74,5 kB 0
Wniosek o świadczenie aktywizacyjne.pdf 20-01-2017 156,23 kB 0
załącznik nr 3 - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf 20-01-2017 626,47 kB 0
Świadczenia aktywizacyjne - zasady gospodarowania środkami Funduszu Pracy w roku 2017.pdf 13-01-2017 51,98 kB 0