Dokumenty do pobrania

Kategoria: Dofinansowanie wynagrodzenia
Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
Ustalenia w sprawie przyznania dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego pow. 50 roku życia w 2018r..pdf 17-01-2018 1,05 MB 0
wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia kosztów za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.doc 11-01-2017 47,5 kB 4
wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia kosztów za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.pdf 11-01-2017 260,42 kB 4
WNIOSEK o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.doc 02-06-2017 136 kB 4
WNIOSEK o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.pdf 02-06-2017 337,5 kB 4
Zasady gospodarowania środkami Funduszu Pracy w roku 2018.pdf 17-01-2018 2,38 MB 0
załącznik nr 3 - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf 11-01-2017 626,63 kB 4
Kategoria: Grant
Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
Zasady gospodarowania środkami Funduszu Pracy w roku 2018.pdf 17-01-2018 2,38 MB 0
Kategoria: Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
Ogłoszenie o naborze rok 2018.doc 17-01-2018 34,5 kB 0
Ogłoszenie o naborze rok 2018.pdf 17-01-2018 84,67 kB 0
Ustalenia w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.pdf 17-01-2018 2,02 MB 0
wniosek KFS 2018.doc 17-01-2018 216 kB 0
wniosek KFS 2018.pdf 17-01-2018 368,17 kB 0
załacznik Nr 3 formularz_przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xls 19-02-2015 117,5 kB 0
załącznik Nr 3 formularz przy ubieganiu się o pomoc.pdf 20-02-2015 626,63 kB 0
Kategoria: Prace interwencyjne
Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
Ustalenia w sprawie organizowania prac interwencyjnych w 2018r..pdf 17-01-2018 1,1 MB 0
Ustalenia w sprawie refundacji zg. z art. 51a ustawy w 2018r.pdf 17-01-2018 1,1 MB 0
WNIOSEK o organizację prac interwencyjnych.docx 02-06-2017 90,65 kB 5
WNIOSEK o organizację prac interwencyjnych.pdf 02-06-2017 336,44 kB 4
wniosek o zwrot poniesionych kosztów w ramach prac interwencyjnych..doc 24-01-2017 61,5 kB 4
wniosek o zwrot poniesionych kosztów w ramach prac interwencyjnych..pdf 24-01-2017 271,97 kB 4
Zasady gospodarowania środkami Funduszu Pracy w roku 2018.pdf 17-01-2018 2,38 MB 0
załącznik nr 3 - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf 11-01-2017 626,63 kB 10
Kategoria: Przygotowanie Zawodowe Dorosłych
Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
formularz_przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xls 19-02-2015 117,5 kB 1
Wniosek o dokonanie refundacji wydatków.doc 17-01-2017 53 kB 0
wniosek o wypłate jednorazowej premii po ukończeniu programu PZD.doc 17-01-2017 54 kB 1
Wniosek w sprawie gotowości utworzenia miejsc przygotowania zawodowego dorosłych.doc 17-01-2017 107,5 kB 1
Zasady gospodarowania środkami Funduszu Pracy w roku 2018.pdf 17-01-2018 2,38 MB 0
Kategoria: Refundacja stanowiska pracy
Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
informacja o zatrudnieniu 2017 (1) - nowa.doc 27-01-2016 15 kB 2
kody_zawodow.pdf 30-01-2015 809,79 kB 7
oświadczenie do_aktu_notarialnego.doc 29-01-2015 16,5 kB 7
oświadczenie do_aktu_notarialnego.pdf 20-02-2015 76,96 kB 7
Ustalenia w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w 2018r.pdf 17-01-2018 3,38 MB 0
wniosek 2017- FP - producent rolny.doc 25-08-2017 163,5 kB 2
wniosek 2017- FP.doc 25-07-2017 155 kB 2
wniosek__o_doposażenie_2017_RPO powyżej 30 r. ż. obowiązuje od 01.08.2017.doc 26-07-2017 411,5 kB 1
Zasady gospodarowania środkami Funduszu Pracy w roku 2018.pdf 17-01-2018 2,38 MB 0
załącznik nr 5.pdf 20-02-2015 626,63 kB 7
załącznik nr 5.xls 30-01-2015 70 kB 7
Kategoria: Staże
Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
Ustalenia w sprawie organizacji stażu w 2018r.pdf 17-01-2018 1,32 MB 0
Wniosek FP 2018.doc 18-01-2018 105 kB 0
Wniosek FP 2018.pdf 18-01-2018 124,14 kB 0
Wniosek o staż 2018 RPO.doc 18-01-2018 329,5 kB 0
Wniosek o staż 2018 RPO.pdf 18-01-2018 227,8 kB 0
Wniosek PO WER 2017_2018 (III).doc 22-08-2017 120,5 kB 0
Wniosek PO WER 2017_2018 (III).pdf 22-08-2017 338,18 kB 0
Zasady gospodarowania środkami Funduszu Pracy w roku 2018.pdf 17-01-2018 2,38 MB 0
Kategoria: Trójstronne Umowy Szkoleniowe
Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
formularz przy ubieganiu się o pomoc.pdf 20-02-2015 626,63 kB 1
formularz_przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xls 19-02-2015 117,5 kB 1
Ustalenia w sprawie korzystania z usług szkoleniowych, realizowanych w ramach TUS w 2018r.pdf 17-01-2018 1,62 MB 0
wniosek pracodawcy o organizację szkolenia w ramach TUS.doc 20-01-2016 70 kB 1
Zasady gospodarowania środkami Funduszu Pracy w roku 2018.pdf 17-01-2018 2,38 MB 0
Kategoria: Środki na podjęcie działalności
Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - zasady gospodarowania środkami Funduszu Pracy w roku 2017.pdf 13-01-2017 47,45 kB 2
Ustalenia dotacje_2017.pdf 11-01-2017 5,95 MB 2
Kategoria: Świadczenie aktywizacyjne
Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
Wniosek o świadczenie aktywizacyjne.doc 20-01-2017 74,5 kB 0
Wniosek o świadczenie aktywizacyjne.pdf 20-01-2017 156,23 kB 0
załącznik nr 3 - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf 20-01-2017 626,47 kB 0
Świadczenia aktywizacyjne - zasady gospodarowania środkami Funduszu Pracy w roku 2017.pdf 13-01-2017 51,98 kB 0