Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy

Osoba rejestrująca się przedkłada do wglądu pracownikowi powiatowego urzędu pracy dokonującemu rejestracji:

  • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem np. paszport
  • dyplomy, świadectwa szkolne lub zaświadczenia o ukończeniu kursu lub szkolenia,
  • świadectwa pracy,
  • dokument (do wglądu) o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac, jeśli taki dokument posiada (orzeczenie  o stopniu niepełnosprawności).