Poradnictwo indywidualne

Porada indywidualna polega na bezpośrednim kontakcie pracownika urzędu pracy z osobą zgłaszającą potrzebę pomocy w celu rozwiązania jej problemu zawodowego.

Porada indywidualna obejmuje:

 • ustalenie problemu zawodowego;
 • analizę sytuacji osoby z uwzględnieniem jej zainteresowań, predyspozycji i kompetencji oraz uwarunkowań zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych;
 • analizę możliwości i wybór odpowiedniego sposobu rozwiązania problemu zawodowego;
 • ustalenie potrzeby przeprowadzenia specjalistycznych badań lekarskich lub psychologicznych;
 • weryfikację sposobu rozwiązania problemu zawodowego lub wskazanie możliwości skorzystania z innych usług rynku pracy w sytuacji, gdy ma to uzasadnienie w wynikach specjalistycznych badań lekarskich lub psychologicznych;
 • zalecenia dotyczące dalszego postępowania, w tym potrzebę objęcia uczestnika pomocą przez innego pracownik powiatowego urzędu pracy, centrum lub inną instytucję.

Doradcy pomogą Ci w:

 • określeniu potencjału zawodowego, zainteresowań, osobistych preferencji i predyspozycji za pomocą testów i kwestionariuszy;
 • zaplanowaniu kariery, ustaleniu planu rozwoju zawodowego, sporządzeniu indywidualnego planu działania;
 • wyborze właściwej szkoły, zawodu, szkolenia;
 • podjęciu decyzji o zmianie zawodu;
 • złagodzeniu skutków utraty pracy;
 • sporządzeniu dokumentów aplikacyjnych;
 • przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą.

Przychodząc do doradcy w naszym Urzędzie możesz liczyć na odpowiednią ilość czasu i uwagi, empatię i współdziałanie. Spotkanie z doradcą odbywa się na zasadach dostępności i poufności. Możliwość spotkania doradczego staje się okazją, by przy udziale doradcy poradzić sobie z przykrymi emocjami, rozpoznać sytuację, dostrzec szerszą perspektywę problemu i zinterpretować swoje problemy w kontekście drogi zawodowej.

Poradnictwo zawodowe w PUP w Bełchatowie prowadzone jest bezpłatnie.

Zapraszamy także, gdy szukasz informacji o:

 • zadaniach i czynnościach wykonywanych w danym zawodzie,
 • instytucjach kształcących w wybranym zawodzie,
 • możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • szansach zatrudnienia w poszczególnych zawodach.