Dokumenty do pobrania

Kategoria: Bon na zasiedlenie
Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
Ustalenia dot. przyznania bonu na zasiedlenie w 2020 roku.pdf 17-12-2019 362,96 kB 0
Zasady gospodarowania środkami w roku 2020.pdf 17-12-2019 419,77 kB 0
Kategoria: Bon stażowy
Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
Zasady gospodarowania środkami w roku 2020.pdf 17-12-2019 419,77 kB 0
Kategoria: Bon szkoleniowy
Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
Zasady gospodarowania środkami w roku 2020.pdf 17-12-2019 419,77 kB 0
Kategoria: Dodatek aktywizacyjny
Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego.pdf 21-02-2020 204,3 kB 4
zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie do dodatku aktywizacyjnego.pdf 21-02-2020 265 kB 2
Kategoria: Działalność gospodarcza
Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
Identyfikator gmin.pdf 19-02-2015 26,29 kB 18
oświadczenie dot zwrotu VAT.doc 29-08-2019 14 kB 0
PKD-2007-schemat.pdf 19-02-2015 363,22 kB 18
PKD-2007-wyjasnienia.pdf 19-02-2015 1017,7 kB 17
Ustalenia dot. środków na podjęcie działalności gospodarczej w 2020 roku.pdf 17-12-2019 537,09 kB 0
wniosek o dotację - Fundusz Pracy 2020 r..pdf 20-01-2020 609,75 kB 0
wniosek o dotację 2020 r. - PO WER (V) dla osób do 30 roku życia.doc 20-02-2020 312,5 kB 0
wniosek o dotację 2020 r. - PO WER (V) dla osób do 30 roku życia.pdf 20-02-2020 733,47 kB 0
wniosek o dotację 2020 r. - RPO WŁ (V) dla osób powyżej 30 roku życia.doc 20-02-2020 521,5 kB 0
wniosek o dotację 2020 r. - RPO WŁ (V) dla osób powyżej 30 roku życia.pdf 20-02-2020 839,22 kB 0
wniosek rozliczajacy RPO WŁ (V) 2020.doc 18-06-2020 365 kB 0
wniosek rozliczający PO WER (V) 2020.doc 18-06-2020 131,5 kB 0
Zasady gospodarowania środkami w roku 2020.pdf 17-12-2019 419,77 kB 0
Załącznik nr 4 do wniosku.pdf 28-01-2015 626,63 kB 19
Załącznik nr 4 do wniosku.xls 19-02-2015 231,5 kB 18
Załącznik nr 5 do wniosku.pdf 19-02-2015 96,29 kB 17
Kategoria: Finansowanie kosztów egzaminu lub licencji
Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
Wniosek o finansowanie egzaminów, licencji.odt 19-01-2018 30,13 kB 2
Wniosek o finansowanie egzaminów, licencji.pdf 19-01-2018 113,85 kB 0
Zasady gospodarowania środkami w roku 2020.pdf 17-12-2019 419,77 kB 0
Kategoria: Pożyczka szkoleniowa
Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
Ustalenia dot. korzystania z usług szkoleniowych w 2020 roku.pdf 17-12-2019 367,73 kB 0
Wniosek- POZYCZKA SZKOLENIOWA 2020.doc 21-01-2020 70 kB 0
Wniosek- POZYCZKA SZKOLENIOWA 2020.pdf 21-01-2020 173,16 kB 0
Zasady gospodarowania środkami w roku 2020.pdf 17-12-2019 419,77 kB 0
Kategoria: Przygotowanie Zawodowe Dorosłych
Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
Wniosek o skierowanie na PZD.DOC 03-07-2018 76,5 kB 6
Zasady gospodarowania środkami w roku 2020.pdf 17-12-2019 419,77 kB 0
Kategoria: Staże
Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
Ustalenia dot. organizacji stażu dla bezrobotnych w 2020 roku.pdf 17-12-2019 262,05 kB 0
Wniosek o organizację stażu FP 2020.doc 13-02-2020 87,5 kB 0
Wniosek o organizację stażu FP 2020.pdf 13-02-2020 105,75 kB 0
Wniosek o organizację stażu PO WER (V) 2020.doc 13-02-2020 103 kB 0
Wniosek o organizację stażu PO WER (V) 2020.pdf 13-02-2020 131,44 kB 0
Wniosek o organizację stażu RPO WŁ (V) 2020.doc 13-02-2020 312 kB 0
Wniosek o organizację stażu RPO WŁ (V) 2020.pdf 13-02-2020 202,5 kB 0
Zasady gospodarowania środkami w roku 2020.pdf 17-12-2019 419,77 kB 0
Kategoria: Szkolenia
Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
Ustalenia dot. korzystania z usług szkoleniowych w 2020 roku.pdf 17-12-2019 367,73 kB 0
Wniosek szkolenia wskazane 2020...pdf 20-01-2020 243,09 kB 0
Wniosek szkolenia wskazane 2020.doc 20-01-2020 65,5 kB 0
Zasady gospodarowania środkami w roku 2020.pdf 17-12-2019 419,77 kB 0
Kategoria: Wymagane dokumenty po zatrudnieniu w UE
Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
Oświadczenie dla osób powracających po pracy z zagranicy z UE, EOG i Szwajcarii.pdf 25-05-2018 236,38 kB 0
Oświadczenie o każdorazowej zmianie adresu- nowe.pdf 26-10-2016 196,24 kB 2
Wniosek o przyznanie zasiłku z tytułu bezrobocia.pdf 25-05-2018 152,52 kB 0
Kategoria: Zasoby informacji zawodowych
Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
INFORMACJE O METODACH I SPOSOBACH POSZUKIWANIA PRACY.pdf 19-06-2017 158,88 kB 0
INFORMACJE O SPOSOBACH I METODACH REKRUTACJI ORAZ PROWADZENIA ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH.pdf 19-06-2017 238,5 kB 0
INFORMACJE O ZASADACH PRZYGOTOWYWANIA, RODZAJACH I WZORACH DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH..pdf 19-06-2017 253,48 kB 0
ZASOBY INFORMACJI ZAWODOWYCH ORAZ INFORMACJI POMOCNYCH.pdf 19-06-2017 170,2 kB 0