Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy - archiwum

Archiwalnych form: 16

Dostępne formy aktywizacji
Nazwa Lokalizacja Liczba miejsc Rodzaj Ważność Szczegóły
Doposażenie/ wyposażenie stanowiska pracy dla osób powyżej 30 roku życia w ramach RPO WŁ (II/16) PUP Bełchatów 10 Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy - archiwalne od 01-02-2016
do 15-02-2016
Więcej
nabór wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy na rok 2016 PUP Bełchatów 70 Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy - archiwalne od 01-02-2016
do 15-02-2016
Więcej
nabór wniosków wyposażenie/doposażenie st. pr. dla osób powyżej 30 roku życia w ramach RPO (II/16) PUP Bełchatów 9 Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy - archiwalne od 02-05-2016
do 16-05-2016
Więcej
nabór wniosków na wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy PUP Bełchatów 55 Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy - archiwalne od 02-03-2015
do 16-03-2015
Więcej
nabór wniosków na wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy PUP Bełchatów Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy - archiwalne od 01-04-2015
do 15-04-2015
Więcej
Nabór wniosków na wyposażenie stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON. PUP Bełchatów 3 Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy - archiwalne od 13-04-2015
do
Więcej
Doposażenie/ wyposażenie stanowiska pracy RPO WŁ (X/2015) PUP Bełchatów 10 Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy - archiwalne od 01-10-2015
do 15-10-2015
Więcej
Doposażenie/ wyposażenie stanowiska pracy RPO WŁ PUP Bełchatów 25 Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy - archiwalne od 01-09-2015
do 15-09-2015
Więcej
Doposażenie/ wyposażenie stanowiska pracy RPO WŁ (XI/2015) PUP Bełchatów 5 Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy - archiwalne od 02-11-2015
do 06-11-2015
Więcej
Doposażenie/ wyposażenie stanowiska pracy RPO WŁ (XI/2015) PUP Bełchatów 5 Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy - archiwalne od 02-11-2015
do
Więcej

Forma(y) nieaktualna(e) przeniesiona(e) do archiwum.