Archiwum - Formy aktywizacji

Wszystkich form aktywizacji w archiwum: 280 (strona 3/19)

Dostępne formy aktywizacji
Nazwa sort-up sort-down Lokalizacja Liczba miejsc Rodzaj Ważność Szczegóły
Nabór wniosków na wyposażenie stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON. PUP Bełchatów 3 Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy - archiwalne od 13-04-2015
do 19-10-2015
Więcej
Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej ze środków PFRON. PUP Bełchatów 2 Środki na podj. działalności gospodarczej - archiwalne od 13-04-2015
do 19-10-2015
Więcej
Nabór wniosków o sfinansowanie kosztów szkoleń ze środków PFRON. PUP Bełchatów 2 Szkolenia - archiwalne od 13-04-2015
do 19-10-2015
Więcej
Doposażenie/ wyposażenie stanowiska pracy RPO WŁ (XI/2015) PUP Bełchatów 5 Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy - archiwalne od 02-11-2015
do 30-11-2015
Więcej
Nabór wniosków na staż dla osób 50+ PUP Bełchatów 15 Staże - archiwalne od 05-05-2015
do
Więcej
Nabór wniosków na prace interwencyjne dla osób 50+ PUP Bełchatów 5 Prace interwencyjne - archiwalne od 05-05-2015
do 09-07-2015
Więcej
Nabór wniosków na staż dla osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy PUP Bełchatów 12 Staże - archiwalne od 05-05-2015
do 11-06-2015
Więcej
Nabór wniosków na prace interwencyjne dla osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy PUP Bełchatów 15 Prace interwencyjne - archiwalne od 05-05-2015
do 09-07-2015
Więcej
Szkolenie z zakresu poszukiwania pracy PUP Bełchatów 14 Szkolenia - archiwalne od 14-09-2015
do 02-10-2015
Więcej
Program JUNIOR- program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych. PUP Bełchatów 10 Staże - archiwalne od 25-05-2015
do 08-06-2015
Więcej
Przyjmowanie wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z FP i PO WER PUP Bełchatów Środki na podj. działalności gospodarczej - archiwalne od 01-07-2015
do 15-07-2015
Więcej
Nabór wniosków na staż dla osób w wieku 30-50 lat PUP Bełchatów 12 Staże - archiwalne od 01-07-2015
do 17-07-2015
Więcej
Nabór wniosków na prace interwencyjne dla osób w wieku 30-50 lat PUP Bełchatów 12 Prace interwencyjne - archiwalne od 01-07-2015
do
Więcej
Nabór wniosków o zorganizowanie stażu RPO WŁ PUP Bełchatów 35 Staże - archiwalne od 03-08-2015
do 15-10-2015
Więcej
Środki na działalność dla osób do 30 roku życia PO WER (IX/15) PUP Bełchatów 25 Środki na podj. działalności gospodarczej - archiwalne od 01-09-2015
do 15-09-2015
Więcej

Forma(y) nieaktualna(e) przeniesiona(e) do archiwum.