Strona główna

Wydarzenia i aktualności

14-02-2017
Nabór wniosków o przyznanie środków z KFS 2017

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców od dnia 01.03.2017 r. do dnia 02.03.2017 r. Przyjmowanie wniosków w godzinach 8:00 - 14:00.

10-02-2017
Szkolenie "START BIZNES"

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie zaprasza na szkolenie "START BIZNES" poświęcone finansowo - prawnym aspektom planowania, założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, które odbędzie się 6 marca 2017 roku w godzinach 9.00-13.00.

01-02-2017
Projekt "Nowy zawód-nowy start!"

Projekt skierowany do 60 osób (36 kobiet i 24 mężczyzn) uczących się lub zamieszkujących na obszarze województwa łódzkiego (w rozumieniu przepisów KC), które są zagrożone zwolnieniem, przewidziane do zwolnienia lub utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpieniem do projektu.

Zobacz wszystkie wydarzenia i aktualności

Oferty pracy

» ważna do 27-02-2017 Monter rusztowań
» ważna do 27-02-2017 Monter rusztowań
» ważna do 27-02-2017 Monter rusztowań
» ważna do 07-03-2017 Malarz konstrukcji
» ważna do 23-02-2017 Sprzedawca
» ważna do 23-02-2017 Sprzedawca
» ważna do 07-03-2017 Lakiernik samochodowy
» ważna do 07-03-2017 Mechanik samochodowy
» ważna do 24-02-2017 Sprzedawca
» ważna do 24-02-2017 Sprzedawca
Zobacz wszystkie oferty pracy

Najnowsze formy aktywizacji

Dostępne formy aktywizacji
Nazwa Lokalizacja Liczba miejsc Rodzaj Ważność Szczegóły
Nabór wniosków na dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia PUP Bełchatów 9 Dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnego 50+ od 30-01-2017
do
Więcej
Nabór wniosków na prace interwencyjne w 2017 r. PUP Bełchatów 90 Prace interwencyjne od 30-01-2017
do
Więcej
Nabór wniosków w 2017 r. na refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanego bezrobotnego, który nie ukończy 30 roku życia. PUP Bełchatów 70 Aktywizacja osób do 30 roku życia od 30-01-2017
do
Więcej
Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu ze środków EFS w ramach projektu PO WER w 2017 r. PUP Bełchatów 235 Staże od 30-01-2017
do 10-02-2017
Więcej
Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu ze środków EFS w ramach projektu RPO WŁ w 2017 r. PUP Bełchatów 110 Staże od 30-01-2017
do 10-02-2017
Więcej
Zobacz wszystkie formy aktywizacji

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie jest powiatową samorządową jednostką organizacyjną, świadczącą usługi dla osób bezrobotnych, pracodawców i innych partnerów rynku pracy.

Zasadniczym celem strategicznym stojącym przed Powiatowym Urzędem Pracy w Bełchatowie, jest świadczenie na rzecz bezrobotnych i pracodawców usług rynku pracy na jak najwyższym poziomie. Klient Urzędu (bezrobotny, pracodawca) ma prawo oczekiwać załatwienia jego sprawy w sposób kompleksowy, profesjonalny i w możliwie krótkim terminie. Mając to na uwadze określa się następujące cele, zmierzające do wypełnienia misji Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie:

  • rozwój i doskonalenie systemu zarządzania PUP,
  • wyjście PUP do klienta, tj. zbliżenie bezpośrednich relacji z pracodawcami i bezrobotnymi,
  • zwiększenie ilości ofert pracy dostępnych ogółowi bezrobotnych, pozyskanych przez PUP,
  • racjonalne i efektywne wykorzystanie środków publicznych na rzecz potrzeb lokalnego rynku pracy,
  • skuteczne reprezentowanie interesów prawnych i ekonomicznych bezrobotnego w kontaktach z pracodawcami,
  • poprawa wskaźników efektywności zatrudnienia po aktywizacji osób bezrobotnych,
  • zintensyfikowanie działań doradców zawodowych i upowszechnienie idei Klubu Pracy, jako nowoczesnego instrumentu rynku pracy,
  • nawiązanie współpracy z innymi Urzędami i instytucjami działającymi na rzecz przeciwdziałania bezrobociu,
  • upowszechnienie idei nowoczesnego kształtowania drogi kariery zawodowej wśród młodzieży i jej rodziców oraz nauczycieli.

Realizacja przedstawionych celów będzie miała charakter procesu rozłożonego w czasie, a podejmowane działania będą na bieżąco monitorowane, a raz w roku dogłębnie analizowane pod kątem efektywności, skuteczności i zbieżności z misją PUP w Bełchatowie.