Strona główna

Wydarzenia i aktualności

08-04-2020
KUEHNE+NAGEL SP. Z O.O REKRUTUJE DO PRACY

KUEHNE+NAGEL Sp. z o.o. poszukuje pracowników na stanowisko: pracownik magazynowy. Miejsce pracy: Wola Bykowska Rekrutacja będzie przeprowadzana telefonicznie a przyszli pracownicy będą mogli podjąć pracę od połowy maja 2020r.

07-04-2020
WAŻNE!!! Tarcza antykryzysowa - Anulowanie naborów wniosków o dofinansowanie ogłoszonych w dniu 6 kwietnia br.

Z uwagi na błędy pojawiające się we wzorach dokumentów przekazywanych przez MRPiPS, Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje o anulowaniu ogłoszonych w dniu 6 kwietnia 2020 r. naborów wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzenia pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne i dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych w ramach tarczy antykryzysowej (COVID-19).

06-04-2020
Tarcza antykryzysowa - Nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi niezatrudniającymi pracowników w ramach tarczy antykryzysowej (COVID-19).

Zobacz wszystkie wydarzenia i aktualności

Oferty pracy

Brak ofert pracy.

Zobacz wszystkie oferty pracy

Najnowsze formy aktywizacji

Dostępne formy aktywizacji
Nazwa Lokalizacja Liczba miejsc Rodzaj Ważność Szczegóły
Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w 2017 roku - Fundusz Pracy (IV nabór) PUP Bełchatów 50 Staże od 03-04-2017
do
Więcej
Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu ze środków EFS w ramach projektu RPO WŁ w 2017 r. (nabór IV) PUP Bełchatów 86 Staże od 03-04-2017
do
Więcej
Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu ze środków EFS w ramach projektu PO WER w 2017 r. (nabór IV) PUP Bełchatów 115 Staże od 03-04-2017
do
Więcej
Zarejestrowałeś się i co dalej? - 27.04.2017 r. PUP Bełchatów 20 Grupowe informacje zawodowe od 27-04-2017
do 27-04-2017
Więcej
Bon zatrudnieniowy PUP Bełchatów Bon zatrudnieniowy od 01-03-2017
do
Więcej
Zobacz wszystkie formy aktywizacji

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie jest powiatową samorządową jednostką organizacyjną, świadczącą usługi dla osób bezrobotnych, pracodawców i innych partnerów rynku pracy.

Zasadniczym celem strategicznym stojącym przed Powiatowym Urzędem Pracy w Bełchatowie, jest świadczenie na rzecz bezrobotnych i pracodawców usług rynku pracy na jak najwyższym poziomie. Klient Urzędu (bezrobotny, pracodawca) ma prawo oczekiwać załatwienia jego sprawy w sposób kompleksowy, profesjonalny i w możliwie krótkim terminie. Mając to na uwadze określa się następujące cele, zmierzające do wypełnienia misji Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie:

  • rozwój i doskonalenie systemu zarządzania PUP,
  • wyjście PUP do klienta, tj. zbliżenie bezpośrednich relacji z pracodawcami i bezrobotnymi,
  • zwiększenie ilości ofert pracy dostępnych ogółowi bezrobotnych, pozyskanych przez PUP,
  • racjonalne i efektywne wykorzystanie środków publicznych na rzecz potrzeb lokalnego rynku pracy,
  • skuteczne reprezentowanie interesów prawnych i ekonomicznych bezrobotnego w kontaktach z pracodawcami,
  • poprawa wskaźników efektywności zatrudnienia po aktywizacji osób bezrobotnych,
  • zintensyfikowanie działań doradców zawodowych i upowszechnienie idei Klubu Pracy, jako nowoczesnego instrumentu rynku pracy,
  • nawiązanie współpracy z innymi Urzędami i instytucjami działającymi na rzecz przeciwdziałania bezrobociu,
  • upowszechnienie idei nowoczesnego kształtowania drogi kariery zawodowej wśród młodzieży i jej rodziców oraz nauczycieli.

Realizacja przedstawionych celów będzie miała charakter procesu rozłożonego w czasie, a podejmowane działania będą na bieżąco monitorowane, a raz w roku dogłębnie analizowane pod kątem efektywności, skuteczności i zbieżności z misją PUP w Bełchatowie.