Strona główna

Wydarzenia i aktualności

16-08-2016
Spotkanie dla przedsiębiorców - 23.08.2016 r.

Starosta Waldemar Wyczachowski zaprasza przedsiębiorców z powiatu bełchatowskiego na spotkanie dotyczące promocji gospodarczej regionu. Spotkanie odbędzie się 23 sierpnia br. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy, ul. Bawełniana 3.

16-08-2016
Projekt „Aktywizacja osób młodych z kategorii NEET zamieszkałych na obszarze województwa łódzkiego”

Projekt jest realizowany w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych przez Piotrkowskie Centrum Zdrowia Spółka z o.o.

09-08-2016
Projekt „Kobieta w biznesie”

Zamierzasz rozpocząć działalność gospodarczą i szukasz dofinansowania? Możesz jeszcze zgłosić się do projektu Kobieta w biznesie realizowanym przez ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A., nabór przedłużono do 18 sierpnia 2016 roku

Zobacz wszystkie wydarzenia i aktualności

Oferty pracy

Brak ofert pracy.

Zobacz wszystkie oferty pracy

Najnowsze formy aktywizacji

Dostępne formy aktywizacji
Nazwa Lokalizacja Liczba miejsc Rodzaj Ważność Szczegóły
Znaczenie i możliwości zdobywania kwalifikacji zawodowych - 30.08.2016r. PUP Bełchatów Grupowe informacje zawodowe od 30-08-2016
do 30-08-2016
Więcej
Nabór wniosków o sfinansowanie kosztów szkoleń ze środków PFRON. PUP Bełchatów 1 Szkolenia od 10-05-2016
do 31-10-2016
Więcej
Nabór wniosków na wyposażenie stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON. PUP Bełchatów 2 Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy od 10-05-2016
do 31-10-2016
Więcej
Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu ze środków PFRON. PUP Bełchatów 4 Staże od 10-05-2016
do 31-10-2016
Więcej
Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla bezrobotnych w ramach PO WER PUP Bełchatów 15 Bon na zasiedlenie od 01-02-2016
do
Więcej
Zobacz wszystkie formy aktywizacji

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie jest powiatową samorządową jednostką organizacyjną, świadczącą usługi dla osób bezrobotnych, pracodawców i innych partnerów rynku pracy.

Zasadniczym celem strategicznym stojącym przed Powiatowym Urzędem Pracy w Bełchatowie, jest świadczenie na rzecz bezrobotnych i pracodawców usług rynku pracy na jak najwyższym poziomie. Klient Urzędu (bezrobotny, pracodawca) ma prawo oczekiwać załatwienia jego sprawy w sposób kompleksowy, profesjonalny i w możliwie krótkim terminie. Mając to na uwadze określa się następujące cele, zmierzające do wypełnienia misji Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie:

  • rozwój i doskonalenie systemu zarządzania PUP,
  • wyjście PUP do klienta, tj. zbliżenie bezpośrednich relacji z pracodawcami i bezrobotnymi,
  • zwiększenie ilości ofert pracy dostępnych ogółowi bezrobotnych, pozyskanych przez PUP,
  • racjonalne i efektywne wykorzystanie środków publicznych na rzecz potrzeb lokalnego rynku pracy,
  • skuteczne reprezentowanie interesów prawnych i ekonomicznych bezrobotnego w kontaktach z pracodawcami,
  • poprawa wskaźników efektywności zatrudnienia po aktywizacji osób bezrobotnych,
  • zintensyfikowanie działań doradców zawodowych i upowszechnienie idei Klubu Pracy, jako nowoczesnego instrumentu rynku pracy,
  • nawiązanie współpracy z innymi Urzędami i instytucjami działającymi na rzecz przeciwdziałania bezrobociu,
  • upowszechnienie idei nowoczesnego kształtowania drogi kariery zawodowej wśród młodzieży i jej rodziców oraz nauczycieli.

Realizacja przedstawionych celów będzie miała charakter procesu rozłożonego w czasie, a podejmowane działania będą na bieżąco monitorowane, a raz w roku dogłębnie analizowane pod kątem efektywności, skuteczności i zbieżności z misją PUP w Bełchatowie.