Strona główna

Wydarzenia i aktualności

18-11-2020
Ostatni nabór wniosków na dotacje dla osób powyżej 30 roku życia w ramach projektu RPO WŁ (V)!!!

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ogłasza ostatni nabór wniosków dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia, zainteresowanych otrzymaniem dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu RPO WŁ (V). Wnioski przyjmowane będą w dniach od 18-30 listopada 2020 roku!!!

30-10-2020
PROŚBA O WSPARCIE W ZAPEWNIENIU PERSONELU W ZAKŁADACH OPIEKUŃCZO-LECZNICZYCH

Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „FEL-MED” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi poszukuje osób gotowych do podjęcia pracy przy pacjencie, jak również do wykonywania innych czynności niezbędnych do zapewnienia bezpiecznego i sprawnego funkcjonowania placówki w formie umowy o pracę, umowy zlecenia bądź wolontariatu. Wśród poszukiwanego personelu, mile widziane będą osoby posiadające wykształcenie bądź doświadczenie z zakresu opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi oraz nad pacjentami geriatrycznymi, osoby mające inne wykształcenie medyczne bądź kursy związane z wykonywaniem podstawowych czynności medycznych np. resuscytacja. Poszukiwane są także osoby gotowe do wykonywania innych czynności niemedycznych takich jak: sprzątanie, wydawanie posiłków czy pranie. Osoby chętne do podjęcia pracy proszone są o zgłoszenie do Działu Kadr bądź bezpośrednio do osób odpowiedzialnych za dane placówki. Dział Kadr: tel. 42-206-74-63, adres e-mail: kadry@felmed.pl

16-10-2020
Projekt "Aktywni i samodzielni" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest aktywizacja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym między innymi z powiatu bełchatowskiego.

Zobacz wszystkie wydarzenia i aktualności

Oferty pracy

Brak ofert pracy.

Zobacz wszystkie oferty pracy

Najnowsze formy aktywizacji

Dostępne formy aktywizacji
Nazwa Lokalizacja Liczba miejsc Rodzaj Ważność Szczegóły
Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w 2017 roku - Fundusz Pracy (IV nabór) PUP Bełchatów 50 Staże od 03-04-2017
do
Więcej
Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu ze środków EFS w ramach projektu RPO WŁ w 2017 r. (nabór IV) PUP Bełchatów 86 Staże od 03-04-2017
do
Więcej
Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu ze środków EFS w ramach projektu PO WER w 2017 r. (nabór IV) PUP Bełchatów 115 Staże od 03-04-2017
do
Więcej
Zarejestrowałeś się i co dalej? - 27.04.2017 r. PUP Bełchatów 20 Grupowe informacje zawodowe od 27-04-2017
do 27-04-2017
Więcej
Bon zatrudnieniowy PUP Bełchatów Bon zatrudnieniowy od 01-03-2017
do
Więcej
Zobacz wszystkie formy aktywizacji

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie jest powiatową samorządową jednostką organizacyjną, świadczącą usługi dla osób bezrobotnych, pracodawców i innych partnerów rynku pracy.

Zasadniczym celem strategicznym stojącym przed Powiatowym Urzędem Pracy w Bełchatowie, jest świadczenie na rzecz bezrobotnych i pracodawców usług rynku pracy na jak najwyższym poziomie. Klient Urzędu (bezrobotny, pracodawca) ma prawo oczekiwać załatwienia jego sprawy w sposób kompleksowy, profesjonalny i w możliwie krótkim terminie. Mając to na uwadze określa się następujące cele, zmierzające do wypełnienia misji Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie:

  • rozwój i doskonalenie systemu zarządzania PUP,
  • wyjście PUP do klienta, tj. zbliżenie bezpośrednich relacji z pracodawcami i bezrobotnymi,
  • zwiększenie ilości ofert pracy dostępnych ogółowi bezrobotnych, pozyskanych przez PUP,
  • racjonalne i efektywne wykorzystanie środków publicznych na rzecz potrzeb lokalnego rynku pracy,
  • skuteczne reprezentowanie interesów prawnych i ekonomicznych bezrobotnego w kontaktach z pracodawcami,
  • poprawa wskaźników efektywności zatrudnienia po aktywizacji osób bezrobotnych,
  • zintensyfikowanie działań doradców zawodowych i upowszechnienie idei Klubu Pracy, jako nowoczesnego instrumentu rynku pracy,
  • nawiązanie współpracy z innymi Urzędami i instytucjami działającymi na rzecz przeciwdziałania bezrobociu,
  • upowszechnienie idei nowoczesnego kształtowania drogi kariery zawodowej wśród młodzieży i jej rodziców oraz nauczycieli.

Realizacja przedstawionych celów będzie miała charakter procesu rozłożonego w czasie, a podejmowane działania będą na bieżąco monitorowane, a raz w roku dogłębnie analizowane pod kątem efektywności, skuteczności i zbieżności z misją PUP w Bełchatowie.