Strona główna

Wydarzenia i aktualności

26-10-2016
15.11.2016 r. - ostatni dzień naboru wniosków na dotacje, bony na zasiedlenie i wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy!!!

W związku z ograniczonym limitem środków finansowych przeznaczonym na aktywizację zawodową osób bezrobotnych w 2016 r. i jego racjonalnym wykorzystaniem w bieżącym roku budżetowym, informujemy, że do 15 listopada 2016 r. (włącznie) będą przyjmowane jeszcze wnioski o dotację, bony na zasiedlenie i refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

21-10-2016
Zapraszamy do udziału w Łódzkich Regionalnych Targach Pracy

Zapraszamy pracodawców do udziału w Łódzkich Regionalnych Targach Pracy

14-10-2016
Fundacja Inicjatyw Społecznych "Barwy Ziem" prowadzi pojekt "Twój Pomysł Na Lepsze Jutro"

Fundacja Inicjatyw Społecznych "Barwy Ziemi" projekt kieruje do osób z województwa łódzkiego,

Zobacz wszystkie wydarzenia i aktualności

Oferty pracy

» ważna do 10-11-2016 Sprzątaczka
Zobacz wszystkie oferty pracy

Najnowsze formy aktywizacji

Dostępne formy aktywizacji
Nazwa Lokalizacja Liczba miejsc Rodzaj Ważność Szczegóły
Nabór wniosków o sfinansowanie kosztów szkoleń ze środków PFRON. PUP Bełchatów 1 Szkolenia od 10-05-2016
do 31-10-2016
Więcej
Nabór wniosków na wyposażenie stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON. PUP Bełchatów 2 Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy od 10-05-2016
do 31-10-2016
Więcej
Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu ze środków PFRON. PUP Bełchatów 4 Staże od 10-05-2016
do 31-10-2016
Więcej
Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla bezrobotnych w ramach PO WER PUP Bełchatów 15 Bon na zasiedlenie od 01-02-2016
do
Więcej
Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych powyżej 30 roku życia w ramach RPO WŁ (II/16) PUP Bełchatów 75 Staże od 01-02-2016
do
Więcej
Zobacz wszystkie formy aktywizacji

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie jest powiatową samorządową jednostką organizacyjną, świadczącą usługi dla osób bezrobotnych, pracodawców i innych partnerów rynku pracy.

Zasadniczym celem strategicznym stojącym przed Powiatowym Urzędem Pracy w Bełchatowie, jest świadczenie na rzecz bezrobotnych i pracodawców usług rynku pracy na jak najwyższym poziomie. Klient Urzędu (bezrobotny, pracodawca) ma prawo oczekiwać załatwienia jego sprawy w sposób kompleksowy, profesjonalny i w możliwie krótkim terminie. Mając to na uwadze określa się następujące cele, zmierzające do wypełnienia misji Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie:

  • rozwój i doskonalenie systemu zarządzania PUP,
  • wyjście PUP do klienta, tj. zbliżenie bezpośrednich relacji z pracodawcami i bezrobotnymi,
  • zwiększenie ilości ofert pracy dostępnych ogółowi bezrobotnych, pozyskanych przez PUP,
  • racjonalne i efektywne wykorzystanie środków publicznych na rzecz potrzeb lokalnego rynku pracy,
  • skuteczne reprezentowanie interesów prawnych i ekonomicznych bezrobotnego w kontaktach z pracodawcami,
  • poprawa wskaźników efektywności zatrudnienia po aktywizacji osób bezrobotnych,
  • zintensyfikowanie działań doradców zawodowych i upowszechnienie idei Klubu Pracy, jako nowoczesnego instrumentu rynku pracy,
  • nawiązanie współpracy z innymi Urzędami i instytucjami działającymi na rzecz przeciwdziałania bezrobociu,
  • upowszechnienie idei nowoczesnego kształtowania drogi kariery zawodowej wśród młodzieży i jej rodziców oraz nauczycieli.

Realizacja przedstawionych celów będzie miała charakter procesu rozłożonego w czasie, a podejmowane działania będą na bieżąco monitorowane, a raz w roku dogłębnie analizowane pod kątem efektywności, skuteczności i zbieżności z misją PUP w Bełchatowie.