Strona główna

Wydarzenia i aktualności

02-12-2016
Wyniki IX edycji konkursu "Moja firma, moja przyszłość"

W dniu 1 grudnia 2016 r. uroczyście zostały ogłoszone wyniki IX edycji konkursu "Moja firma, moja przyszłość". Jury na podstawie złożonych prac konkursowych dokonało wyboru laureatów przyznając I, II i III miejsce. Zdobywcą I miejsca został Pan Piotr Gajda, prowadzący działalność pod nazwą AQQ Agencja Kreatywna.

08-11-2016
TARGI PRACY

26-10-2016
15.11.2016 r. - ostatni dzień naboru wniosków na dotacje, bony na zasiedlenie i wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy!!!

W związku z ograniczonym limitem środków finansowych przeznaczonym na aktywizację zawodową osób bezrobotnych w 2016 r. i jego racjonalnym wykorzystaniem w bieżącym roku budżetowym, informujemy, że do 15 listopada 2016 r. (włącznie) będą przyjmowane jeszcze wnioski o dotację, bony na zasiedlenie i refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Zobacz wszystkie wydarzenia i aktualności

Oferty pracy

» ważna do 27-12-2016 Szwaczka
Zobacz wszystkie oferty pracy

Najnowsze formy aktywizacji

Dostępne formy aktywizacji
Nazwa Lokalizacja Liczba miejsc Rodzaj Ważność Szczegóły
Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla bezrobotnych w ramach PO WER PUP Bełchatów 15 Bon na zasiedlenie od 01-02-2016
do
Więcej
Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych powyżej 30 roku życia w ramach RPO WŁ (II/16) PUP Bełchatów 75 Staże od 01-02-2016
do
Więcej
Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych do 30 roku życia w ramach PO WER (II/16) PUP Bełchatów 208 Staże od 01-02-2016
do
Więcej
Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla bezrobotnych do 30 roku życia PUP Bełchatów 10 Bon na zasiedlenie od 25-01-2016
do
Więcej
Nabór wniosków na refundację kosztów wynagrodzenia, nagród oraz składek na ubezp. społecz. bezrobotnego do 30 r. życia PUP Bełchatów 100 Aktywizacja osób do 30 roku życia od 25-01-2016
do
Więcej
Zobacz wszystkie formy aktywizacji

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie jest powiatową samorządową jednostką organizacyjną, świadczącą usługi dla osób bezrobotnych, pracodawców i innych partnerów rynku pracy.

Zasadniczym celem strategicznym stojącym przed Powiatowym Urzędem Pracy w Bełchatowie, jest świadczenie na rzecz bezrobotnych i pracodawców usług rynku pracy na jak najwyższym poziomie. Klient Urzędu (bezrobotny, pracodawca) ma prawo oczekiwać załatwienia jego sprawy w sposób kompleksowy, profesjonalny i w możliwie krótkim terminie. Mając to na uwadze określa się następujące cele, zmierzające do wypełnienia misji Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie:

  • rozwój i doskonalenie systemu zarządzania PUP,
  • wyjście PUP do klienta, tj. zbliżenie bezpośrednich relacji z pracodawcami i bezrobotnymi,
  • zwiększenie ilości ofert pracy dostępnych ogółowi bezrobotnych, pozyskanych przez PUP,
  • racjonalne i efektywne wykorzystanie środków publicznych na rzecz potrzeb lokalnego rynku pracy,
  • skuteczne reprezentowanie interesów prawnych i ekonomicznych bezrobotnego w kontaktach z pracodawcami,
  • poprawa wskaźników efektywności zatrudnienia po aktywizacji osób bezrobotnych,
  • zintensyfikowanie działań doradców zawodowych i upowszechnienie idei Klubu Pracy, jako nowoczesnego instrumentu rynku pracy,
  • nawiązanie współpracy z innymi Urzędami i instytucjami działającymi na rzecz przeciwdziałania bezrobociu,
  • upowszechnienie idei nowoczesnego kształtowania drogi kariery zawodowej wśród młodzieży i jej rodziców oraz nauczycieli.

Realizacja przedstawionych celów będzie miała charakter procesu rozłożonego w czasie, a podejmowane działania będą na bieżąco monitorowane, a raz w roku dogłębnie analizowane pod kątem efektywności, skuteczności i zbieżności z misją PUP w Bełchatowie.