Strona główna

Wydarzenia i aktualności

13-01-2017
"Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie" - preferencyjne pożyczki

Jeszcze przez kilka miesięcy można będzie korzystać z preferencyjnych pożyczek dla osób bezrobotnych i absolwentów - udzielanych w ramach programu "Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie"

29-12-2016
Termin naboru wniosków na aktywizację zawodową zostanie ogłoszony po 09.01.2017r.

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje, że ogłoszenie dotyczące terminu naboru wniosków na aktywizację zawodową osób bezrobotnych zostanie zamieszczone po posiedzeniu Powiatowej Rady Rynku Pracy, które odbędzie się 9 stycznia 2017 r.

02-12-2016
Wyniki IX edycji konkursu "Moja firma, moja przyszłość"

W dniu 1 grudnia 2016 r. uroczyście zostały ogłoszone wyniki IX edycji konkursu "Moja firma, moja przyszłość". Jury na podstawie złożonych prac konkursowych dokonało wyboru laureatów przyznając I, II i III miejsce. Zdobywcą I miejsca został Pan Piotr Gajda, prowadzący działalność pod nazwą AQQ Agencja Kreatywna.

Zobacz wszystkie wydarzenia i aktualności

Oferty pracy

Brak ofert pracy.

Zobacz wszystkie oferty pracy

Najnowsze formy aktywizacji

Dostępne formy aktywizacji
Nazwa Lokalizacja Liczba miejsc Rodzaj Ważność Szczegóły
Nabór wniosków na dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia PUP Bełchatów 9 Dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnego 50+ od 30-01-2017
do
Więcej
nabór wniosków w 2017 roku na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy ze środków FP 2/2017 PUP Bełchatów 72 Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy od 01-02-2017
do 15-02-2017
Więcej
nabór wniosków w 2017 roku na wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy dla osób powyżej 30 roku życia RPO WŁ (2/2017) PUP Bełchatów 10 Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy od 01-02-2017
do 15-02-2017
Więcej
Nabór wniosków na prace interwencyjne w 2017 r. PUP Bełchatów 90 Prace interwencyjne od 30-01-2017
do
Więcej
Nabór wniosków w 2017 r. na refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanego bezrobotnego, który nie ukończy 30 roku życia. PUP Bełchatów 70 Aktywizacja osób do 30 roku życia od 30-01-2017
do
Więcej
Zobacz wszystkie formy aktywizacji

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie jest powiatową samorządową jednostką organizacyjną, świadczącą usługi dla osób bezrobotnych, pracodawców i innych partnerów rynku pracy.

Zasadniczym celem strategicznym stojącym przed Powiatowym Urzędem Pracy w Bełchatowie, jest świadczenie na rzecz bezrobotnych i pracodawców usług rynku pracy na jak najwyższym poziomie. Klient Urzędu (bezrobotny, pracodawca) ma prawo oczekiwać załatwienia jego sprawy w sposób kompleksowy, profesjonalny i w możliwie krótkim terminie. Mając to na uwadze określa się następujące cele, zmierzające do wypełnienia misji Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie:

  • rozwój i doskonalenie systemu zarządzania PUP,
  • wyjście PUP do klienta, tj. zbliżenie bezpośrednich relacji z pracodawcami i bezrobotnymi,
  • zwiększenie ilości ofert pracy dostępnych ogółowi bezrobotnych, pozyskanych przez PUP,
  • racjonalne i efektywne wykorzystanie środków publicznych na rzecz potrzeb lokalnego rynku pracy,
  • skuteczne reprezentowanie interesów prawnych i ekonomicznych bezrobotnego w kontaktach z pracodawcami,
  • poprawa wskaźników efektywności zatrudnienia po aktywizacji osób bezrobotnych,
  • zintensyfikowanie działań doradców zawodowych i upowszechnienie idei Klubu Pracy, jako nowoczesnego instrumentu rynku pracy,
  • nawiązanie współpracy z innymi Urzędami i instytucjami działającymi na rzecz przeciwdziałania bezrobociu,
  • upowszechnienie idei nowoczesnego kształtowania drogi kariery zawodowej wśród młodzieży i jej rodziców oraz nauczycieli.

Realizacja przedstawionych celów będzie miała charakter procesu rozłożonego w czasie, a podejmowane działania będą na bieżąco monitorowane, a raz w roku dogłębnie analizowane pod kątem efektywności, skuteczności i zbieżności z misją PUP w Bełchatowie.